19 Yanvar 2022, Çərşənbə axşamı

Coğrafiya İnstitutunun nəzdində Elmi Şura fəaliyyət göstərir.

    Direktorun əmri ilə yaradılmış  və AMEA Yer Elmləri Bölməsi tərəfindən təsdiq edilmiş Elmi Şurada İnstitutun daxili həyatına aid olan məsələlər müzakirə edilir və qərarlar qəbul edilir. Elmi Şurada elmi-tədqiqat işlərinin prioritet istiqamətləri müəyyən edilir, mövzular və işlər təsdiq edilir, başa çatmış elmi-tədqiqat işləri müzakirə və qəbul edilir. Elmi Şurada başa çatmış işlər içərisindən ən mühüm nəticələr müəyyənləşdirilir, Yer Elmləri Bölməsinə və AMEA Rəyasət Heyətinə təqdim edilir. Burada çöl elmi-tədqiqat işlərinin planları da müzakirə və qəbul edilir.

 

ELMİ ŞURANIN TƏRKİBİ:

Soyadı, adı, atasının adı

Elmi dərəcəsi, vəzifəsi

1

Eminov Zakir Namin oğlu

Sədr – c.e.d., baş direktor

2

Həmidova Zərnurə Ənvər qızı

Katib – c.ü.f.d., elmi katib

3

Qardaşov Rauf Hacı oğlu

AMEA-nın müx.üz., f.r.e.d., şöbə müdiri

4

Mahmudov Rza Nadir o

c.e.d., şöbə müdiri

5

Tağıyeva Yelena Nikolayevna

c.e.d., şöbə müdiri

6

Əliyev Əmir Soltan oğlu

c.e.d., şöbə müdiri

7

Haqverdiyev Habil Tağı oğlu

c.ü.f.d, şöbə müdiri

8

Xəlilov Mahmud Yusif oğlu

c.e.d., baş e.i.

9

Abduyev Məhəmməd Abdu oğlu

c.e.d., apar.e.i.

10

Rəhimov Xəyyam Şakir oğlu

c.ü.f.d, şöbə müdiri

11

İsmaylov Mirnuh Cavad oğlu

c.ü.f.d, şöbə müdiri

12

Əliyev Ənvər Abbas oğlu

a.ü.f.d, şöbə müdiri

13

Quliyev İsmayıl Əhliman oğlu

a.ü.f.d, şöbə müdiri

14

Paşayev Nəriman Əziz oğlu

c.e.d, şöbə müdiri

15

Yunusov Müseyib İdris oğlu

c.ü.f.d, şöbə müdiri

16

İmrani Zaur Tahir oğlu

c.ü.f.d, şöbə müdiri

17

Səfərov Səid Həsən oğlu

c.e.d., şöbə müdiri

18

Abdullayev Rəfail Seyfal oğlu

c.ü.f.d, şöbə müdiri

19

Ələkbərova Samirə Oqtay qızı

c.ü.f.d., apar.e.i.

20

Əliyev Həmdulla İsbər oğlu

Baş menecer

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022