Tarixəzər Sitarə Əbülfəz qızı

Anadan olduğu yer

Baki ş.

Təvəllüdü

4 yanvar 1965 il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

ADU (indiki BDU) qeoloqiya-coğrafiya fakultəsi

Elmi dərəcəsi

coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

5409.01

Geomorfoloqiya

Dağlıq ölkələrin morfoskulpturlarının deşifrlənmə metodikasının işlənməsi (Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacı timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

85

 

 

40

RİEİ - 3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

 

 

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Morfostruktur transformation with exodinamik prosesin mountains (in example of Azerbaycan part of the Biq Caucazus). Challenges in Geospatial analysis, inteqration and visualization II. Stuttqart. Germany.2003

2.Problems of research of the ecoloqic-geomorfoloqical hazards in the momitain constructions within the Azerbaycan. Balkan conference on qeomorphology. 2003

3.Böyük Kafkasların (Azərbaijan) morfostrüktürünün eqzodinamik süreşlərie ilisrfsı. Van. Türkiya, 2004

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

14 il BDU-nun Coğrafiya fakültəsində müəllim

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Vəzifəsi

aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

539-33-76

Mobil tel.

+99470386-86-67

Ev tel.

 

Elektron poçtu

kerimov17@gmail.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020