1

Layihənin adı: 

«Abşeron yarımadasındakı neftlə çirklənmiş landşaftların ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri və onların yaxşılaşdırılması yolları»

 

Qrand ayıran təşkilat:  

ARDNŞ-ın Elm Fondu

İcraçılar:   

c.e.d. E.K.Əlizadə (layihənin rəhbəri), c.ü.f.doktorları  Q.İ.Rüstəmov, M.İ.Yunusov, S.Y.Quliyeva, İ.Ya.Kuçinskaya, E.C.Kərimova və b.

İcra müddəti:   

2013

 

2

Layihənin adı: 

“The Quantitative Assessment of the Distribution of Solar and Wind Energies at the Territory of Azerbaijan on the Base of GIS”

 

Qrand ayıran təşkilat:  

UNESCO

İcraçı:   

 

İcra müddəti:   

2013-2014

   

3

Layihənin adı: 

«Bakı-Quba və Rusiya sərhəddi avtomobil yolunda nəqliyyatın intensivliyinin biosferə təsir xüsusiyyətləri» 

 

Qrand ayıran təşkilat:  

Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondu

 

İcraçı:   

aqrar.e.ü.f.d. Ə.A.Əliyev (AMEA Coğrafiya İnstitutu)

 

İcra müddəti:   

2013