1

Layihənin adı: 

«Bakı şəhəri ərazisinin kartoqrafik rəqəmsal ekoloji-geomorfoloji modelinin tərtib olunması»

 

Qrand ayıran təşkilat:  

ARDNS-ın «Elm Fondu»

İcraçılar:   

AMEA müxb. üzvü., prof. E.K.Əlizadə, və c.ü.f.d.-ları S.Ə.Tarixazər, S.Q.Məmmədov, Z.Ə.Həmidova, S.O.Ələkbərova, E.C.Kərimova, S.Y.Quliyeva, İ.Y.Kuçinskaya, X.R.İsmətova.

İcra müddəti:   

2014-2016

 

2

Layihənin adı: 

«Cənubi Xəzər hövzəsinin qərb bortunun neftlərinin palinologiyası»

 

Qrand ayıran təşkilat:  

 ARDNŞ-nin «Elm Fondu»

İcraçılar:   

AMEA-nın Geologiya, Askarlar Kimyası və Coğrafiya İnstitutlarının bir qrup əməkdaşı, Coğrafiya institutundan «Paleocoğrafiya» şöbəsinin müdiri c.ü.e.d.Y.N.Tağıveya.

İcra müddəti:   

2014-2016