AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün D 01.091 Dissertasiya Şurası fəaliyyət göstərir.

Dissertasiya Şurasının sədri  akademik, texnika elmləri doktoru Ramiz Mahmud oğlu Məmmədovdur.

Şuranın sədr müavini  coğrafiya elmləri doktoru, professor  Tapdıq Güləhməd oğlu Həsənovdur.

Dissertasiya Şurasının elmi katibi,  coğrafiya elmləri namizədi, dosent   Zaur Tahir oğlu İmranidir.

2007-ci ildən 2017-ci ilə qədər Dissertasiya Şurasında 98 nəfərdən artıq mütəxəssis dissertasiya müdafiə etmişdir. Bunlardan 12 nəfərinə coğrafiya elmləri doktoru, 86 nəfərinə isə coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. Dissertasiya müdafiə edənlərdən 20 nəfəri İran İslam Respublikasının, 2-si Misir Ərəb Respublikasının, 1-i  Türkiyə Respublikasının, 1-i də Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşlarıdır.

Dissertasiya Şurasında aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertasiyalar müdafiə edilir:

5408.01 – Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası - coğrafiya elmləri;

5401.01 –  İqtisadi coğrafiya - coğrafiya elmləri;

5406.01 - Hidrologiya - coğrafiya elmləri;

 

Dissertasiya şurasının tərkibi:

1. MƏMMƏDOV Ramiz Mahmud oğlu (sədr) –   AMEA akademik H.Ə.Əliyev  adına Coğrafiya İnstitutunun durektoru, akademik,  texnika elmləri doktoru,   professor, 5406.01

2. HƏSƏNOV Tapdıq Güləhməd oğlu (sədr müavini)    –    coğrafiya elmləri doktoru, professor,  5401.01

3. İMRANİ Zaur Tahir oğlu (elmi katib) –  AMEA akademik H.Ə.Əliyev  adına Coğrafiya İnstitutunun elmi işlər üzrə durektor müavini, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 5401.01

4. ABDUYEV  Məhəmməd Abdu oğlu      -  coğrafiya elmləri doktoru, 5406.01

5. BABAXANOV Neron Aslan oğlu          -  coğrafiya elmləri doktoru, professor, 5408.01

6. QARDAŞOV Rauf Hacı oğlu               –   AMEA-nın müxbir üzvü, f.-r.elmləri doktoru, 5406.01

7. SƏFƏROV  Səid Həsən oğlu               -   coğrafiya elmləri doktoru,  5409.01

8. EMİNOV  Zakir Namin oğlu               –  coğrafiya elmləri doktoru, 5408.01

9. XƏLİLOV Hüseyn Ağamalı oğlu          –     coğrafiya elmləri doktoru, 5409.01

10. XƏLİLOV Mahmud Yusif oğlu          –    coğrafiya elmləri doktoru, 5408.01

11. TATARAYEV Telman Məhəmməd oğlu - coğrafiya elmləri doktoru, professor, 5406.01

12. ƏLİYEV Əmir Soltan oğlu                  –  texnika elmləri doktoru, professor, 5408.01

13. QAŞQAY Rəna Mirtağı qızı             –    coğrafiya elmləri doktoru, 5406.01

 14. MAHMUDOV  Rza Nadir oğlu          -   coğrafiya  elmləri doktoru, professor, 5406.01

15. QOCAMANOV Məqsəd Hüseyn oğlu  –  texnika elmləri doktoru, professor, 5409.01

16. TAĞIYEVA Yelena Nikolayevna     –   coğrafiya elmləri doktoru, 5409.01

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021