AMEA akad. H.Ə. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu nəzdində elmlər doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün ED 1.23 Dissertasiya Şurası fəaliyyət göstərir.

Dissertasiya Şurasının sədri  coğrafiya elmləri doktoru, dosent Məhəmməd Abdu oğlu Abduyevdir.

Şuranın sədr müavini  coğrafiya elmləri doktoru, professor  Tapdıq Güləhməd oğlu Həsənovdur.

Dissertasiya Şurasının elmi katibi,  coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Samirə Oqtay qızı Ələkbərovadır.

2007-ci ildən 2017-ci ilə qədər Dissertasiya Şurasında 98 nəfərdən artıq mütəxəssis dissertasiya müdafiə etmişdir. Bunlardan 12 nəfərinə coğrafiya elmləri doktoru, 86 nəfərinə isə coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilmişdir. Dissertasiya müdafiə edənlərdən 20 nəfəri İran İslam Respublikasının, 2-si Misir Ərəb Respublikasının, 1-i  Türkiyə Respublikasının, 1-i də Qazaxıstan Respublikasının vətəndaşlarıdır.

Dissertasiya Şurasında aşağıdakı ixtisaslar üzrə dissertasiyalar müdafiə edilir:

 

5401.01                İqtisadi coğrafiya - coğrafiya elmləri;

5406.01                Hidrologiya - coğrafiya elmləri;

 

                                                       Dissertasiya Şurasının tərkibi: 

 

Soyadı, adı və atasının adı

Elmi dərəcəsi, elmi  adı, şurada təmsil olunduğu ixtisasın şifri və adı

 1

 Abduyev Məhəmməd Abdu oğlu (sədr)

c.e.d., dos. 5406.01

2

 Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu (sədr  müavini)

c.e.d., prof. 5401.01

3

 Eminov Zakir Namin oğlu

c.e.d., prof. 5401.01

4

 Ələkbərova Samirə Oqtay qızı (elmi katib)

c.ü.f.d., dos. 25.00.24

5

 Paşayev Nəriman Əziz oğlu

c.e.d., dos. 5401.01

6

 Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu

c.e.d., prof. 5401.01

7

 İmanov Fərda Əli oğlu

c.e.d., prof. 5406.01

8

 Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu

c.e.d., prof. 5401.01

9

 Qardaşov Rauf Hacı oğlu

AMEA-nın müxbir üzvi, f-r.e.d., dos. 5406.01

10

 Mahmudov Rza Nadir oğlu

c.e.d., prof. 5406.01

11

 Səmədzadə Hafiz İsgəndər oğlu

c.ü.f.d., dos. 5406.01

12

 Əliyev Əmir Soltanov

c.e.d., 5406.01