Elmlər doktorları

Bayram Ələsgərov

Xalid Tanrıverdiyev

Seyran Vəliyev

Elburs Əlizadə

 

Fəlsəfə doktorları

Zabit  Allahverdiyev

Natella Zəkəriyyəyeva

Əyyubov Nizami Hacı oğlu

Həsənov Məhərrəm Səməd oğlu

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021