Abdullayev Rəfail Seyfal oğlu 

Anadan olduğu yer

Qax rayonu İlisu kəndi

Təvəllüdü

20. 06. 1949

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Aparıcı elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

25. 00. 25                                                           

Geomorfologiya və təkamül coğrafiyası

Orogen vilayətlərdə çay dərələrinin inkişafı və formalaşma xüsusiyyətləri      (Kiçik Qafqazın Azərbaycan hissəsi timsalında)

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

54

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

 

 

 

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Azərbaycanın paleogeomorfologiyası.

2. Geomorfoloji terminlər lüğəti”

3.Azərbaycan təbii sərvətlərin paylanmasında ekosistemlərin tərkib hissəsi olan relyefin rolu

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin redaksiya heyətinin məsul işçisı

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti,    Geodeziya və kartoqrafiya kafedrası

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya institutu

Vəzifəsi

aparıcı elmi işçı

Xidməti tel.

439-33-36

Mobil tel.

055 401 66 90

Ev tel.

447-63-87

Elektron poçtu

arso2010 @ rambler.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020