Sənədlərlə iş şöbəsi

Telefon:

538-59-76

Elektron poçtu:

[email protected]

Şöbənin  müdiri:

Məmmədova Vüsalə Rza qızı

İşçilərin ümumi sayı:

2

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

 

AMEA-nın akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun sənədlərlə iş şöbəsinə daxil olan sənədlər:

Respublikadan  kənara, xarici dövlətlərə göndərilən və daxil olan sənədlər;

Elmi –Tədqiqat İnstitutlarına və Ali Universitetlərə göndərilən və daxil olan sənədlər;

İdarə heyətindən daxil olan  və icra olunan sərəncamlar, qərarlar, məktublar;

Ali Attestasiya Komissiyasından daxil olan sənədlər, müdafiə işləri və s.;

Telefonoqrammaların daxil olması icrası və iştirakı;

Arayışların verilməsi;

İnstitut daxilində olan sənədlərin tərtibi və icra edilməsi.