19 Yanvar 2022, Çərşənbə axşamı

Azərbaycanın torpaq ehtiyatları coğrafiyası 

Tel.

(+994 12) 5398348 

Faks

 

Elektron poçtu

huseynli-peri@mail.ru

Şöbənin  rəhbəri

k/t.ü.f.d. Quliyev İsmayıl Əhliman oğlu

İşçilərin ümumi sayı

16

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Yarım əsrdə şöbə meşə torpaqlarının genezisi, “meşə-torpaq” sistemində qarşılıqlı əlaqə, arid torpaqların deqradasiyası və Pirqulu stasionarında fasiləsiz olaraq “İnsan və Biosfer” Beynəlxalq proqramı üzrə biogeosenoloji problemlərlə məşğul olmuşdur.

Əsas elmi nəticələri

Azərbaycan meşə qurşağı və meşədən azad olmuş ərazilərinin torpaq örtüyü tədqiq edilmiş və iri miqyaslı torpaq xəritələri tərtib edilmişdir. Stasionar və yarımstasionar şəraitdə biogeosenoloji tədqiqat əsasında “torpaq-bitki” əlaqələri tədqiq olunmuşdur. Arid torpaqlarda deqradasiya prosesinin istiqaməti müəyyən edilmiş çoxillik parametrlər və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı əsasında deqradasiya dərəcəsi və prosesin sürəti öyrənilmişdir.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022