Azərbaycanın torpaq ehtiyatları coğrafiyası 

Tel.:

(+994 12) 5398348 

Faks:

 

Elektron poçtu:

[email protected]

Şöbənin  rəhbəri:

k/t.ü.f.d. Quliyev İsmayıl Əhliman oğlu

İşçilərin ümumi sayı:

16

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Yarım əsrdə şöbə meşə torpaqlarının genezisi, “meşə-torpaq” sistemində qarşılıqlı əlaqə, arid torpaqların deqradasiyası və Pirqulu stasionarında fasiləsiz olaraq “İnsan və Biosfer” Beynəlxalq proqramı üzrə biogeosenoloji problemlərlə məşğul olmuşdur.

Əsas elmi nəticələri:

Azərbaycan meşə qurşağı və meşədən azad olmuş ərazilərinin torpaq örtüyü tədqiq edilmiş və iri miqyaslı torpaq xəritələri tərtib edilmişdir. Stasionar və yarımstasionar şəraitdə biogeosenoloji tədqiqat əsasında “torpaq-bitki” əlaqələri tədqiq olunmuşdur. Arid torpaqlarda deqradasiya prosesinin istiqaməti müəyyən edilmiş çoxillik parametrlər və kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığı əsasında deqradasiya dərəcəsi və prosesin sürəti öyrənilmişdir.