Dissertasiya şurası nəzdində sədri və katibi, eləcə də üzvləri  institut direktoru tərəfindən təyin edilən ixtisaslaşmış elmi seminar fəaliyyət göstərir. Seminarın üzvləri müxtəlif  ixtisasları əhatə etməklə institutun aparıcı elmi işçilərindən ibarətdir. Bu seminarda dissertasiya şurasına daxil olan bütün fəlsəfə və elmlər doktorlarının dissertasiyaları geniş müzakirə edilir, onların müdafiə üçün dissertasiya şurasına buraxılıb-buraxılmaması haqqında qərar qəbul edilir.

Hal-hazırda elmi seminarın sədri c.e.d. Z.Eminov,  katibi c.ü.f.d., dos. Z.İmranidir.

                    Dissertasiya şurası elmi seminarının üzvləri:

Sıra nömrəsi

Soyadı, adı və atasının adı

Elmi dərəcəsi, elmi adı, elmi seminarda

təmsil olunduğu ixtisasın şifri

1

 Eminov Zakir Namin oğlu

 c.e.d., 5401.01 - İqtisadi coğrafiya, sədr

2

 Ağakişiyeva Günəş Rafiq qızı

 c.ü.f.d., dos.,  5401.01 - İqtisadi coğrafiya, katib

3

 Bədəlov  Etibar Sənan oğlu

 c.ü.f.d., dos., 5401.01 - İqtisadi coğrafiya

4

 İsmayılov Rəşail Abdulhüseyin oğlu

 c.ü.f.d., 5406.01- Hidrologiya

5

 Kərimov Rövşən Nəriman oğlu

 c.ü.f.d., 5401.01- İqtisadi coğrafiya

6

 Məmmədov Əhməd Şirin oğlu

 tex.e.d., 5406.01- Hidrologiya

7

 Mahmudov Rza Nadir oğlu

 c.e.d., prof., 5406.01 – Hidrologiya

8

 Məmmədov Cuma Həzrət oğlu

 c.ü.f.d., dos., 5406.01- Hidrologiya

9

 Tahirova Hicran Mirəhməd qızı

 c.ü.f.d., 5401.01- İqtisadi coğrafiya

10

 Teymurov Mövlud Əsədulla oğlu

 c.ü.f.d., dos., 5406.01- Hidrologiya

11

 Verdiyev Rafiq Həmid oğlu

 c.ü.f.d., 5406.01- Hidrologiya

12

 Zeynalova Kəmalə Zeynal qızı

 c.ü.f.d., 5401.01- İqtisadi coğrafiya