Dissertasiya şurası nəzdində sədri və katibi, eləcə də üzvləri  institut direktoru tərəfindən təyin edilən ixtisaslaşmış elmi seminar fəaliyyət göstərir. Seminarın üzvləri müxtəlif  ixtisasları əhatə etməklə institutun aparıcı elmi işçilərindən ibarətdir. Bu seminarda dissertasiya şurasına daxil olan bütün fəlsəfə və elmlər doktorlarının dissertasiyaları geniş müzakirə edilir, onların müdafiə üçün dissertasiya şurasına buraxılıb-buraxılmaması haqqında qərar qəbul edilir.

Hal-hazırda elmi seminarın sədri c.e.d. Z.Eminov,  katibi c.ü.f.d., dos. Z.İmranidir.

                                                Dissertasiya şurası elmi seminarının üzvləri:

Sıra nömrəsi

 

Adı, atasının adı, soyadı

Elmi dərəcəsi, elmi adı, elmi seminarda təmsil olunduğu ixtisasın şifri

1

Zakir Namin oğlu Eminov

c.e.d., 5401.01 - İqtisadi coğrafiya, sədr

2

Günəş Rafiq qızı Ağakişiyeva

c.ü.f.d., dos.,  5401.01 - İqtisadi coğrafiya, katib

3

Əhməd Şirin oğlu Məmmədov

tex.e.d., 5406.01- Hidrologiya

4

Rza Nadir oğlu Mahmudov

c.e.d., prof., 5406.01 – Hidrologiya

5

Cuma Həzrət oğlu Məmmədov

c.ü.f.d., dos., 5406.01- Hidrologiya

6

Mövlud Əsədulla öğlu Teymurov

c.ü.f.d., dos., 5406.01- Hidrologiya

7

Rəşail Abdulhüseyin oğlu İsmayılov

c.ü.f.d., 5406.01- Hidrologiya

8

Rafiq Həmid oğlu Verdiyev

c.ü.f.d., 5406.01- Hidrologiya

9

Etibar Sənan oğlu Bədəlov 

c.ü.f.d., dos., 5401.01 - İqtisadi coğrafiya

10

Rövşən Nəriman oğlu Kərimov

c.ü.f.d., 5401.01- İqtisadi coğrafiya

11

Kəmalə Zeynal qızı Zeynalova

c.ü.f.d., 5401.01- İqtisadi coğrafiya

12

Hicran Mirəhməd qızı Tahirova

c.ü.f.d., 5401.01- İqtisadi coğrafiya

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2022