1. Layihənin adı: “Abşeron yarımadasındaki neftlə çirklənmiş landşaftların ekoqeokimyəvi xüsusiyyətləri və onların yaxşılaşdırılması yolları”

  Fond (qrant ayıran) :  Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin “Elm” fondu.

  Müqavilənin imzalanma tarixi: 1 oktyabr 2012.

  Qrant alan ölkə, təşkilat, rəhbəri və iştirakçıların sayı : Azərbaycan Respublikası, AMEA, E.K.Əlizadə, 9

 

2. Layihənin adı:   "Muğanlı kənd bələdiyyəsi və ona yaxın ərazilərdə sürüşmələrin əhalinin həyat fəaliyyətinin yaratdığı risk və təhlükənin qiymətləndirilməsi"

    Qrand ayıran təşkilat:  AR-nin Prezidenti yaninda Elmin Inkişafi Fondu,

     İcraçı:   İsmayilov M.C.

      İcra müddəti:   2012

 

3.  Layihənin adı:   «Abşeron yarımadasındakı neftlə çirklənmiş landşaftların ekogeokimyəvi xüsusiyyətləri və onların yaxşılaşdırılması yolları»

    Qrand ayıran təşkilat:  ARDNŞ-ın Elm Fondu

     İcraçılar:  c.e.d. E.K.Əlizadə (layihənin rəhbəri), c.ü.f.doktorları  Q.İ.Rüstəmov, M.İ.Yunusov, S.Y.Quliyeva, İ.Ya. Kuçinskaya, E.C.Kərimova və b.

 

4. Layihənin adı:   “The Quantitative Assessment of the Distribution of Solar and Wind Energies at the Territory of Azerbaijan on the Base of GIS”

     Qrand ayıran təşkilat:  UNESCO

     İcraçılar:  

     İcra müddəti:  2013-2014.

 

5. Layihənin adı: 

     Qrand ayıran təşkilat:

     İcraçılar:

     İcra müddəti:

 

6. Layihənin adı: 

     Qrand ayıran təşkilat:

     İcraçılar:

     İcra müddəti:

 

7. Layihənin adı: 

     Qrand ayıran təşkilat:

     İcraçılar:

     İcra müddəti:

 

8. Layihənin adı: 

     Qrand ayıran təşkilat:

     İcraçılar:

     İcra müddəti:

 

9.Layihənin adı: 

     Qrand ayıran təşkilat:

     İcraçılar:

     İcra müddəti:

 

 3. Coğrafiya İnstitutunun direktoru,  akademik  R.Məmmədovun iştirak etdiyi qrant layihələri:

No

 

1.

Layihənin adı

 

“Xəzər dənizinin kompleks hidrometeoroloji atlasının yaradılması“

Şirkət

 

SOCAR “Elm Fondu”

 

İcra tarixi

 

2013-2014

Vəzifəsi

 

İcraçı

1

Xəzər dənizinin ətraf mühiti və sənayesi və informasiya xidməti

 

Aİ, ÇP-7

2009-2010

Qrup rəhbəri

2

İqlim dəyişmələri və Xəzər dənizi ekosistemi: model tədqiqatları

 

CRDF /ANSF Birgə qrqnt proqramı

2008 -2009

Direktor

 3.

Aerosmik şəkillərin (Landcat TM) emalı  əsasında dəniz səthinin məsafədən  deteksiya olunması

 

Lukoyl

2008

Direktor

4.

Cənubi Qafqazda Landşaft planlaşdırılması

Berlin  texniki universiteti, BfN

2007-2008

Birgə direktor

5

Value added satellite altimetry for coastal regions (ALTICORE)

INTAS, EU

2007 -2008

Qrup rəhbəri

6

Yer ətrafı müşahidələrdən istifadə etməklə neft çirklənmələrinin monitorinqi: multi-sensor, multi-platforma yanaşması  (MOPED)

INTAS, Aİ

2007 -2008

Qrup rəhbəri

 7

Ekoloji biliklərin artırılması və ekoloji təhsil mərkəzinin yaradılması

Qafqaz Regional Ekoloji Mərkəzi

2006

Direktor

8

Xəzər dənizi ekosisteminin fəhlərarası analizi (MACE)

NATO Elm sülh naminə proqramı

2005 -2008

Dikector

 9

Xəzər dənizi səviyyəsinin altimetr ilə tədqiqi

ECO/NET, Fransa

2005-206

Direktor

10

The design of the Caspian basin observing system to form the basis for environmental forecasting.

NATO CCMS Programme

2003-2004

Birgə direktor

 11

AÇG və Şah Deniz yataqları ərazisində  neft və qazkondensatının qəza dağılmalarının modelləşdirilməsi

Bp/ARDNŞ

2003

Direktor

12

Xəzər dənizində Naxçıvan yatağı rayonunda neft dağılmalarının müxtəlif hidrometeoroloji şəraitdə yaılmasının proqnozlaşdırılması

EXON

2002

Direktor

13

Azərbaycan Respublikası ərazisində iqlim dəyişmələri haqqında ilk hesabat

GEF/UNDP, UNFCCC, BONN

2002

Müqavləçi

14

Xəzər elmi şəbəkəsinin yaradılması

Aİ, ÇP-7

2001

Qrup rəhbəri

15

Müxtəlif hidrometeorolji şəraitdə  çirklənmələrin sərhədlərarası

CRDF Birgə qrant proqramı

2000-2001

Birgə direktor

16

Xəzər dənizi səviyyəsinin qalxmasının sahil zonasında səhralaşma prosesinə təsirinin tədqiqi

XEP,  TACIS

2001

Direktor

 17

NATO ezamiyyət qrantı – Rozental adına dəniz və atmosfer məktəbi

 

NATO Elm sülh naminə proqram

1999

Müqavləçi

12

Azərbaycanda iqlim dəyişmələri

Dünya Bankı, Azərbaycan hidrometeorologiya komitəsi

 

1999

Müqavləçi

18

Bakı buxtasının təmizlənməsi

IWACO, Niderland

1998

Müqavləçi

19

Xəzər Ekoloji proqramı

UNDP, TASIC, Dünya Bankı

1998

Müqavləçi

20

Xəzər sərhədlərarası diaqnostik analiz

GEF-UNDP,

1998

Müqavləçi

21

Xəzər dənizinin sahil zonasında axınların monitorinqi

BP, Amoco

1998

Direktor

22

Azərbaycan Respublikasının ətraf mühit üzrə fəaliyyət planı

World Bank, State Committee of Ecology Azerbaijan

1998

Əsas tədqiqtçı

23

İqlim dəyişmələrinin Xəzər dənizi regionunda nəticələri

UNEP

1995

Əsas tədqiqtçı

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021