Xəzər dənizi sahillərinin və dibinin geomorfologiyasi  

Struktur bölmənin adı

Xəzər dənizinin sahillərinin və dibinin geomorfologiyasi şöbəsi

Tel.

(+994 12) 5392945

Faks

 

Elektron poçtu

[email protected]

Struktur bölmənin rəhbəri

Əliyev Əmir Soltan oğlu

Coğrafiya elmləri doktoru, professor

İşçilərin ümumi sayı

5

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

Xəzər dənizi səviyyəsinin  dəyişmələri ilə əlaqədar sahil zonasında və dəniz şelfində baş verən dinamiki proseslərin müasir distension və kontakt metodlarla öyrənilməsi (Azərbaycan akvatoriyası daxilində)

Əsas elmi nəticələri

Xəzər dənizi səviyyəsinin 1978 – 1996 – cı illərdə 2.5m. kəskin qalxması  ilə əlaqədar sahil zonasında yerləşən inzibatı rayonlar üzrə böyük miqyaslı subasma xəritələri (107 ədəd) aerokosmik və ekspedisya məlumatları əsasında  tərtib edilmişdir. Bu xəritələr əsasında Xəzərətrafı ölkələr arasında ilk dəfə olaraq  Azərbayjanın dəniz sahil zonasının Subasma Atlası tərtib edilmişdir. Atlas vasitəsi ilə 11 inzibatı sahil rayonu üzrə subasma sahələri, onların yaratdığı social – iqtisadi və ekoloji neqativ proseslərin nəticələri qiymətləndirilmişdir.

Xəzər dənizində və sahillərində yerləşən  hidrometeoroloji stansiya və məntəqələrdə səviyyə üzrə ölçülmüş informasiyalar statistic  işlənilmiş, səviyyənin orta sutkalıq, aylıq, illik və həmçinin ekstremal - maksimal və miuimal qiymətləri təyin edilmişdir. Beləliklə dəniz sahillərihdə və bilavasitə açiq dənizdə və adalarda yerləşən 48 məntəqə üzrə səviyyə qiymətləri  bütün müşahidə müddətləri üzrə sistemləşdirilərək cədvəllər şəkilində hazırlanmışdir.Bu cədvəllər əsasında “Xəzər dənizində səviyyə qiymətlərinin katoloqu“ tərtib edilmişdir. Kataloqdan prakrik məqsədlər üçün “Məlumatlar haqqında Məlumat” hazirlanmışdır.