Turizm və rekreasiya coğrafiyası 

Tel.:

(99412) 5385974

Faks:

 

Elektron poçtu:

[email protected]

Şöbənin  rəhbəri:

c.ü.f.d., dosent Zaur Tahir oğlu İmrani

İşçilərin ümumi sayı:

8

Əsas fəaliyyət istiqamətləri:

Turizmin tarixi, regionların dayanıqlı inkişafda və əmək ehtiyatlarından səmərəli istifadə də turizmin rolu, turizm sənayesi, turizm infrastrukturu, turizmin inkişaf perspektivləri.

Əsas elmi nəticələri:

Turizm və rekreasiya ehtiyatlarının potensial imkanları respublika və regional səviyyədə qiymətləndirilmiş, regionların dayanıqlı inkişafında turizm sektorunun rolu əsaslandırılmış, rəqabətə davamlı və dayanıqlı turizm bazarının yaradılması üçün tövsiyələr verilmiş, Azərbaycan Respublikasının təbii və iqtisadi inkişaf xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla turizm təsərrüfatının iqtisadi-coğrafi problemləri müəyyən olunmuşdur.