İmrani Zaur Tahir oğlu 

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

16.09.1977

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

25.00.24

İqtisadi-sosial və siyasi coğrafiya

Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin və istehsalın ərazi təşkilinin coğrafi problemləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

48

 

9

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

1

Əsas elmi nailiyyətləri

İnzibati və iqtisadi-coğrafi rayonların təbii ehtiyat potensialı  qiymətləndirilmiş, iqtisadi-coğrafi baxımdan istehsal sahələrinin təmərküzləşməsində sahə strukturunun rolu öyrənilmiş, bölgələrin əsas aparıcı sahələrinin perspektivlik xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq onların inkişaf meylləri müəyyənləşdirilmiş, xəritə-sxemlər və modellər hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. “Tarixi İpək Yolu”nun bərpası və Azərbaycanın nəqliyyat kommunikasiya sisteminin inkişafının iqtisadi-coğrafi problemləri / “Prof. H.B.Əliyevin 100 ilik yubileyi” Elmi konfrans. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı-2000, səh. 3-6

2. Azərbaycanda Meşələrin ekoloji və təsərrüfat əhəmiyyəti / “Azərbaycan-Müstəqillikdən sonra” Beynəlxalq konfrans. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Universiteti. Bakı 3-4 mart 2003, səh. 155-157

3. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda kənd təsərrüfatı inkişafının bəzi məsələləri / “Xəbərlər”. Yer elmləri bölməsi, №4.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası.

Bakı-2003, səh. 174-178

4. Development ways of international tourism in Azerbaijan, s Caspian coastal zones // “Science and technology”. International journal of scientific articles, book4. Association of Universities of pre Caspian states. Atrau-2006. page 50-52

5. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin sosial vəziyyətinin yaxşılandırılmasında sənaye sahələrinin rolu / Bakı Universitetin “Xəbərləri”. Təbiət elmləri seriyası, №1. Bakı Dövlət Universiteti. Bakı-2006, səh. 146-151

6. Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonu. Bakı-2007, Elm, 172 s.

7. Montologiya elmi və Azərbaycan Respublikasında dağlıq ərazilərin davamlı inkişafı haqqında / Elmi Xəbərlər, №2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dillər Universiteti. Bakı-2007, səh. 216-218

8. Current state of tourist-recreational complex in the Azerbaijan Republic // IV Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании», Том 1. Варна-2008, page. 264-265

9. Экономико-экологические проблемы Каспийского моря // Проблемы изучения и состояния биосистем, методы биоэкологических исследований. Республика Дагестан. Махачкала-2009. cтр. 135-137

10. Comparative analysis of economic and demographical development and pollution environment in cities of Azerbaijan // IV Международная конференция «Стратегия качества в промышленности и образовании». Том 1. Варна-2010, page 248-250

11. Hazar denizinin Ekolojik Durumu ve Petrol Fakrörü / Turan: ilim fikir ve medeniyet dergisi.

İstanbul-2010, səh. 91-94

12. Ущерб, наносимый экологическому состоянию окружающей среды и человеческому здоровью атомными электростанциями // Университетская Экология. Выпуск VI, Республика Дагестан. Махачкала-2011, cтр. 258-261

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya fakültəsi “İqtisadi və sosial coğrafiya” kafedrasında saathesabı müəllim

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

6 Beynəlxalq Sertifikat, 1 Şəhadətnamə və 4 Fəxri Fərmanı var

1. 2000-ci il, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi professor H.B.Əliyev 100 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransda dərin məzmunlu məruzə ilə çıxış etdiyinə görə BDU-nun Fəxri Fərmanı.

2. 2001-ci il, İlin yekunlarında döyüş və humanitar hazırlıqda qazandığı nəaliyyətlərə görə Müdafiə Nazirliyinin Fəxri Fərmanı.

3. 2002-ci il, Hərbi xidmətdə göstərdiyi yüksək nailiyyətlərə görə və 26 iyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 84-cü ildönümü münasibəti ilə Müdafiə Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub .

4. 2010-cu il, “Gənclik və Elm Həftəliyi” çərçivəsində “Azərbaycan elmi və gənclik: reallıqlar, perspektivlər və təkliflər” mövzusunda keçirilən elmi konfransda dərin məzmunlu məruzə ilə çıxış etdiyinə görə AMEA-nın Fəxri Fərmanı.

5. 2010-cu il, “Gənc Alimlərin I Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkasın”da iştirak etdiyinə görə AMEA-nın Şəhadətnaməsi.

Əsas iş yeri və ünvanı

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu “Azərbaycanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası” şöbəsi.  Az1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pros. 115

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

5385974

Mobil tel.

(050) 301 43 77

Ev tel.

 

Elektron poçtu

zaur_imrani@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021