Anadan olduğu yer:

Cəbrayıl ray. Daşkəsən kəndi

Təvəllüdü:

1953

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Aqrar üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 31.0101

Aqrokimya

Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsində dağ-mədən sənaye tullantıları ilə suvarılan torpaqların çirklənməsi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

12

 

-

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

-

Kadr hazırlığı:

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

yox

Əsas elmi nailiyyətləri:

1.İlk dəfə Zəngəzur filiz saflaşdırıcı kombinatlarının Azərbaycan ətraf mühitinə ekoloji təsirini tədqiq etmiş və dəyən zərərin iqtisadi qiymətləndirilməsini vermişdir.

2.Böyük Qafqaz və ətraf coğrafi ərazilərin torpaqlarında şaquli qurşaqlıq üzrə  antropogen deqradasiya vəziyyətini tədqiq etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Seyrək saqqız ardıc meşələri altında torpaq örtüyünün diferensasiya amilləri. 

2.Samur-Dəvəçi ovalığın sahil zonası torpaqlarının təbii və antropogen dəyişməsi.

3.Ümumi torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası.

4.Göyçay hövzəsində şaquli qurşaqlıq üzrə torpaqlarda deqradasiyanın qiymətləndirilməsi.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

yox

Pedaqoji fəaliyyəti:

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda ixtisas üzrə mühazirələr aparır.

Digər fəaliyyəti:

Publistika və bədii yaradıcılıq.

Təltif və mükafatları:

1.Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aqrar Bölməsinin sertifikatı.

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Azərbaycanın torpaq ehtiyatları coğrafiyası şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

(+994 12) 539 83 48

Mobil tel.:

(+994 50)  576 79 81

Ev tel.:

(+994 12) 323 52 69

Elektron poçtu:

[email protected]