Quliyev İsmayıl Əhliman oğlu 

Anadan olduğu yer

Cəbrayıl ray. Daşkəsən kəndi

Təvəllüdü

1953

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Aqrar üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Aparıcı elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

31.0101

Aqrokimya

Kiçik Qafqazın cənub-şərq hissəsində dağ-mədən sənaye tullantıları ilə suvarılan torpaqların çirklənməsi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi       əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

70

 

12

 

-

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-

Kadr hazırlığı:

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

-         elmlər doktorlarının sayı

yox

Əsas elmi nailiyyətləri

1.     Ilk dəfə Zəngəzur filiz saflaşdırıcı kombinatlarının Azərbaycan ətraf mühitinə ekoloji təsirini tədqiq etmiş və dəyən zərərin iqtisadi qiymətləndirilməsini vermişdir.

2.     Böyük Qafqaz və ətraf coğrafi ərazilərin torpaqlarında şaquli qurşaqlıq üzrə  antropogen deqradasiya vəziyyətini tədqiq etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Seyrək saqqız ardıc meşələri altında torpaq örtüyünün diferensasiya amilləri. 

2. Samur-Dəvəçi ovalığın sahil zonası torpaqlarının təbii və antropogen dəyişməsi.

3. Ümumi torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyası.

4. Göyçay hövzəsində şaquli qurşaqlıq üzrə torpaqlarda deqradasiyanın qiymətləndirilməsi.

……………………………….

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

yox

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda ixtisas üzrə mühazirələr aparır.

Digər fəaliyyəti

Publistika və bədii yaradıcılıq.

Təltif və mükafatları

1. Azərbaycan Milli Elmlər Akademyası Aqrar Bölməsinin sertifikatı.

Əsas iş yeri və ünvanı

AZ1141, Bakı,Yasamal, Hüseyn Cavid,115

Vəzifəsi

Şöbə müdiri

Xidməti tel.

539 83 48

Mobil tel.

(050)  576 79 81

Ev tel.

323 52 69

Elektron poçtu

ismayil-quliyev@rambler.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020