(1954 - 2020)

Anadan olduğu yer:

Azərbaycan resp. Zəngilan r-nu, Minçivan qəsəbəsi

Təvəllüdü:

26 avqust 1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərb. Pedaqoji İnstitutu (indiki ADPU)

Elmi dərəcəsi:

Elmi rütbəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

5411.01

Meteorologiya

Kiçik Qafqazda payızlıq buğdanın inkişafına, məhsuldarlığına və məhsulun keyfiyyətinə meteoroloji elementlərin təsiri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

-   xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-   beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

50-yə qədər

3

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

3 dissertanta və 1 doktoranta rəhbərlik.

Əsas elmi nailiyyətləri:

1.Aqroiqlim ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə.

2.İqlim ehtiyatlarının yenidən qiymətləndirilməsi.

3.Gözlənilən iqlim dəyişmələrinin aqroiqlim ehtiyatlarının və təbii zonaların sərhədlərinə təsirinin tədqiqi.

Elmi əsərlərinin adları:

1.Kiçik Qafqazda payızlıq buğdanın məhsuldarlığının iqlimlə əlaqəsi – 1999 (monoqrafiya)

2.Gözlənilən iqlim dəyişmələrinin Azərbaycan əhalisi və ətraf mühitə təsirinin qiymətləndirilməsi

3.Kür-Araz vilayətinin isti ehtiyatları və ondan istifadə haqqında ACC əsərləri, VIII c. B. 2003

4.Naxçıvan MR-da müşahidə edilən zərərli atmosfer hadisələri. ACC əsərləri, X c. B. 2006.

5.Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin bitkiçiliyə gözlənilən təsirinin qiymətləndirilməsi.
ACC əsərləri, XII s. Bakı, 2008.

6.Гидротехнические сооружения: состояние, опасность, последствия. Материалы международной
научно-практической конференции. Казахыстан, Алматы, 2013.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

1.

2.

3.

Pedaqoji fəaliyyəti:

BDU-da  müəllim (əvəzçiliklə)

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Azərbaycan Respublikasının “Tərəqqi” medalı - 2015

 Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatı - 2016

Əsas iş yeri və ünvanı:

Vəzifəsi:

Xidməti tel.:

Mobil tel.:

Ev tel.:

E-poçtu:

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Coğrafiya İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini

 (+99412) 539 35 41

(+99455) 797-20-04

(+99412) 374-40-73

docent_m.h@ mail.ru