Zəkiryəyeva Natella Tahir qızı 

Anadan olduğu yer

Sumqayıt şəhəri

Təvəllüdü

Vəfatı

24.08.1974

2019-07-28 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

25-00-24

Sosial-iqtisadi və siyasi coğrafiya

 

“Azərbaycanda Böyük Qafqazın orta şəhərlərinin inkişafının tənzimlənməsi problemləri (Şəki, Xaçmaz və Şamaxı timsalında)”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

13

 

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Regional coğrafiya, əhali məskunlaşmasının dayaq mərkəzləri şəbəkəsi və onun inkişafı, şəhərlərin dayaq-mərkəz məskunlaşma sistemi, orta  şəhərlərin sosial-iqtisadi problemləri, şəhərlərin regionun inkişafında yeri tədqiq etdiyi əsas sahələrdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Динамика численности населения в малых и средних городах Азербайджана (на примере Шеки, Шемаха, Хачмаз). Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, IX  Cild. Bakı, 2004, s. 119-123

2. Некоторые вопросы социально-экономического развития г. Шеки- как регионального  предгорного центра – опорного каркаса. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri, X Cild. Bakı, 2006, s. 310-314

3. The Theory Of Supporting Carcass And Role Of Small And Medium Towns Of Azerbaijan As Main Centers Of  System Of  Dispersion / The 1 st. International Conference on the Caspian Region Environmental Chenges  24-25 August 2008, University of Mazandaran, Babolsar, Iran. Page 115-120

4. Государственная программа социально-экономического развития регионов и ее роль в развитии региональных центров Шеки, Шамахы и Хачмаз. Bakı Universitetinin Xəbərləri Təbiət elmləri seriyası. №3, Bakı, 2008, s. 179-184 (V.Ə.Əfəndiyevlə müştərək)

5. Теория опорного каркаса и роль малых и средних городов Азербайджана как основных центров систем расселения. Философия социальных коммуникаций. Научно-теоретический журнал, № 2(11), Волгоградский институт экономики, социологии и права, 2010. Стр. 110-115

6. Некоторые вопросы социально-экономического развития Ленкорань-Астаринского экономического района. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin BDU filialı. Н.Ə. Əliyevın anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans. Bakı, 2013, s. 267-269

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Azərbaycan Dillər Universitetinin “Beynəlxalq münasibətlər və regionşünaslıq” fakültəsinin “Regionşünaslıq” kafedrasında 0,5 ştat müəllim

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri 

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun “Azərbaycanın iqtisadi və siyasi coğrafiyası” şöbəsi, 

Vəzifəsi

Böyük elmi işçi

Xidməti tel.

538-59-74

Mobil tel.

(050) 338-33-53

Ev tel.

510-10-72

Elektron poçtu

natella_xanum@yahoo.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021