Quluzadə Vasif Ələsgər oğlu 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası Şəki şəhəri

Təvəllüdü

17.08.1939

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

------

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

11.00.04

Mühəndis-Geoloq faydalı qazıntı yataqlarının kəşfiyyatı

Морфоструктурный анализ северо-западной части  Малого Кавказа (межд. Зегамчай-Кюракчай)

 

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

62 elmi əsər və 18 elmi hesabat

 

 3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

-------

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının yeni geomorfoloji xəritəsinin tərtibi (1:500000)-1996.

Azərbaycan geomorfologiyası, 2011 (monoqrafiya) Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti (üç dildə)-2012.

Azərbaycan Respublikasının ərazi üçün iri miqyaslı (1:50000) geomorfoloji xəritənin tərtibi

Elmi əsərlərinin adları

 

1.”Kiş və Şin çayları hövzələrinin selləri”

2. “Azərbaycanın paleogeomorfologiyası” (Müəllif kollektivi)

3. “Geomorfoloji terminlərin izahlı lüğəti” (Müəllif kollektivi)

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

BDU-nun fiziki-coğrafiya kafedrasında, bakalavr və magistr pilləsində ixtisas fənlərdən mühazirələr

Digər fəaliyyəti

------------

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Bakı şəhəri, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

539-33-36

Mobil tel.

050-559-45-23

Ev tel.

431-44-23

Elektron poçtu

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020