Əyyubov Nizami Hacı oğlu

Anadan olduğu yer

Azərb.SSR, Qazax rayonu II Şıxlı kəndi

Təvəllüdü

5 may 1950

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

V.İ.Lenin adına APİ (indiki ADPU)

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə dokturu

Elmi rütbəsi

Dosent (baş elmi işçi)

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

25.00.24

Coğrafiyaçı,coğrafiya müəllimi

Azərbaycanın Kiçik Qafqaz hissəsində əhalinin məskunlaşmasının təkmilləşdirilməsinin iqtisadi-coğrafi problemləri-coğrafiya.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

134

 

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:

-         elmlər doktorlarını sayı

-            fəlsəfə doktorlarının sayı

4

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycanda əhalinin demoqrafik inkişafı və məskunlaşmasının regional optimal ərazi təşkili istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Azərbaycan SSR-də əhalinin məskunlaşması məsələləri. 1988.1929.

2.Azərbaycan Respublikasının konstruktiv coğrafiyası II cild.1999,243 s.(həmmüəllif)

3. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi,sosial və siyasi coğrafiyası 2010,418s. (həmmüəllif)

……………………………….

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

BDU və ADPU-da bakalavr və magistirlərə ixtisas mühazirələri,buraxılış və magistr işlərinə rəhbərlik edir.

Digər fəaliyyəti

TQDK-də ekspert

Təhsil nazirliyində ixtisas üzrə metod şuranın üzvü.

Təltif və mükafatları

1. TQDK-nın fəxri fərmanı

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA Coğrafiya institutu, H.Cavid prospekti 31.

Vəzifəsi

Şöbə müdiri

Xidməti tel.

5393361

Mobil tel.

050 335 55 39

Ev tel.

376 50 39

Elektron poçtu

Nizami-Eyyubov@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021