Anadan olduğu yer

Bərdə rayonu Mirzəcəfərli  kəndi

 

Təvəllüdü

VƏFATI

01.12.1959

2019-11-17

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti 

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

 

11.00.07.                                                           

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya

Cənubi Xəzərdə  külək və axınların statistik-spektral üsullarla tədqiqi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı              10

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 30

Əsas elmi nailiyyətləri

 

Elmi əsərlərinin adları

1.İqlim dəyişmələrinin Orta Xəzərin şərq sahilinin səth suyunun temperaturuna təsirinin qiymətləndirilməsi.

2.Cənubu Xəzərin şərq sahilində səth suyunun temperatur normaları.

Pedaqoji fəaliyyəti           

 15 il

Əsas iş yeri və ünvanı

 Coğrafiya İnstitutunun Xəzərin hidrometeologiyası şöbəsi

Vəzifəsi

sabiq şöbə müdiri 

Xidməti tel.

(+994 12) 5392945

Mobil tel.

(+994 50) 5237656 

Ev tel.

(+994 12) 4105556 

Elektron poçtu

zabit.allahverdiyev@mail.ru

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021