(1959 - 2019)

Anadan olduğu yer:

Bərdə rayonu, Mirzəcəfərli kəndi

Təvəllüdü:

01.12.1959

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti  

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

11.00.07.                                                           

Qurunun hidrologiyası, su ehtiyatları, hidrokimya

Cənubi Xəzərdə  külək və axınların statistik-spektral üsullarla tədqiqi.

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı                                     - beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 30

 

10

Əsas elmi nailiyyətləri:

 

Elmi əsərlərinin adları:

1.İqlim dəyişmələrinin Orta Xəzərin şərq sahilinin səth suyunun temperaturuna təsirinin qiymətləndirilməsi.

2.Cənubu Xəzərin şərq sahilində səth suyunun temperatur normaları.

Pedaqoji fəaliyyəti:          

 15 il

Əsas iş yeri və ünvanı:

 Coğrafiya İnstitutunun Xəzərin hidrometeologiyası şöbəsi

Vəzifəsi:

sabiq şöbə müdiri 

Xidməti tel.:

(+994 12) 5392945

Mobil tel.:

(+994 50) 5237656 

Ev tel.:

(+994 12) 4105556 

Elektron poçtu:

[email protected]