(1938 - 2020)

Anadan olduğu yer:

Gürcüstan Respublikası, Bolnisi rayonu, Kvemo-Bolnisi kənd

Təvəllüdü:

01 iyul 1938

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Aparıcı elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

Şimali-Qərbi Qobustanın qış otlağı torpaqlarının keyfiyyət səciyyəsi və bonitirovkası 

Coğrafiyaçı - bioloq, orta məktəb müəllimi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

110, o cümlədən, 17 monoqrafiya, təlimat və tövsiyəvi kitabçalar

11

2

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

İnternational Conference

Practice meets Research-Knowledge, Experience and Tradition of  Pasture Management in the South Caucasus

15-18 Semtember  2015

Venue: Hotel Ambasadori, Kachreti, Kakheti Region, East Georgia

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Azərbaycan Respublikasının torpaq-bitki örtüyünün iri miqyaslı tədqiqatına aid təlimatlar, texnogen pozulmuş torpaqların rekultivasiyasına aid tövsiyyələr, kimyəvi-analiz metodları və onların xəritələşməsi.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Abşeron yarımadasının yararsız neft-mədən yerlərinin iri miqyaslı xəritələşdirilməsi və təsərrüfatının işlənməsi

2.Azərbaycan Respublikasının texnogen pozulmuş torpaqlarının tədqiqi, genetik xüsusiyyətləri və onların rekultivasiya yolları

3.Abşeron yarımadasının neftli tullantılarla çirklənmiş torpaqların genetik morfologiyası

4.Torpaq örtüyünün sənaye tullantıları ilə çirklənmə dərəcələrinə görə öyrənilməsi və xəritələşdirilməsi üzrə metodiki tövsiyyə

5.Gəncə alüminium zavodunun sənaye tullantılarının bioloji rekultivasiyası

6.Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarının aqro-kimyəvi xassələri

7.Azərbaycan Respublikasında Qanıx və Qabırrı çayları hövzəsində torpaqların deqredasiyasının azaldılma metodları

8.Deqradasiya proseslərinin torpaq-bitki örtüyündə yaratdığı deformatik dəyişikliyin səciyyəvi xüsusiyyətləri 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

Rusiya Federasiyası “Torpaqşünaslıq” cəmiyyətinin üzvi

Pedaqoji fəaliyyəti:

Bakı Dövlət Universitetində saat hesabı müəllim

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

SSSR - xalq nailiyyətləri sərgisinin gümüş medalı və Əmək veteran ordeni

Əsas iş yeri və ünvanı:

Akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Vəzifəsi:

Aparıcı baş elmi işçi

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

+994 50-477-39-35

Ev tel.:

+994 12-373-29-14

Elektron poçtu:

 

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024