Əliyev Ənvər Abbas

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Ağsu rayonunun Pirhəsənli kəndi

Təvəllüdü

25.01.1951

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Aqrar üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

25.1101.

 

Torpaqşünaslıq

Ağsuçay və Girdimançay hövzəsinin orta hissəsinin üzümə yararlı torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətləri

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

38

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

Yox

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

Yox

Əsas elmi nailiyyətləri

Respublikanın müxtəlif kənd təsərrüfatı bitkiləri altındakı torpaqların aqroekoloji xüsusiyyətləri, onlardan səmərəli istifadə və həmçinin ayrı–ayrı regionların ekocoğrafi problemləri və onların həlli yollarının tədqiqinə dair elmi hesabatlar və məqalələr hazırlanmışdır. Müvafiq elmi problemlərə həsr olunmuş bir neçə beynəlxalq konfranslarda iştirak etmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Ağsuçay və Girdimançay arasındakı torpaqlarda rütubətin dinamikası və onun üzüm bitkisinə təsiri. Az. EA. Xəbərləri Yer elmləri,1982, №5 

2. Ərazinin nisbi hündürlüyünün üzüm bitkisinə təsiri. (Ağsuçay və Girdimançay hövzələri arasında). Az.EA məruzələri 1983, №7, s 60-63

3. Ağsuçay və Girdimançay hövzələrinin orta hissəsində yayılmış bozqırlaşmış dağ-qəhvəyi torpaqlardan üzümçülükdə səmərəli istifadə olunması. Az. EA. Xəbərləri Biologiya elmləri bölməi, 1985, №6, s 104-108

4. Bakı-Quba və Rusiya sərhəddi (M-1) avtomobil yolunda hərəkət intensivliyinin monitorinqi və ətraf mühitin vəziyyəti. AMEA-nın Xəbərləri, Yer elmləri bölməsi, № 1, 2013, s 96-99.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

Yox

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsi.

Digər fəaliyyəti

Yox

Təltif və mükafatları

Yox

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutut, H.Cavid pros.115

Vəzifəsi

Şöbə müdiri

Xidməti tel.

539-77-29

Mobil tel.

050-317-09-38

Ev tel.

569-79-30

Elektron poçtu

anvar_aliyev@rambler.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020