QARDAŞOV RAUF HACI OĞLU

Təvəllüdü: 03.01.1956

Təhsili: Bakı Dövlət Universiteti, mexanika-riyaziyyat fakültəsi

Vəzifəsi: Baş elmi işçi

Elmi dərəcəsi, elmi rütbəsi: AMEA-nın müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, böyük elmi işçi, İstanbul Universitetinin professoru (1993-2007)          

Dissertasiyasının ixtisas şifri və ixtisasın adı: 5407.01 - Okeanologiya

Elmi tədqiqat sahələri: okeanologiya, aerokosmik tədqiqatlar

Əsas elmi nailiyyətləri:

 1. Mürəkkəb relyefə malik dağlıq bölgələrdə Günəş panellərinin optimal istiqamətinin tapılmasının analitik metodunun işlənməsi.
 2. Təmiz və neft təbəqəsi ilə örtülü sakit və dalğalı dəniz səthinin parlaqlıq və radiasiya xarakteristikalarının hesablanma
  metodunun işlənməsi; Neft təbəqələrinin dənizin radiasiya balansına təsirinin hesablanması; Dənizin şüalanma qabiliyyətinin daha
  dəqiq qiymətinin hesablanması.
 3. Dəniz səthinin durumunun (təmiz, neft təbəqəsi ilə örtülü, dalğalı) “güzgü əksi nöqtələr” metodu əsasında məsafədən zondlama
  metodunun işlənməsi; Dəniz səthində Günəş parıltılarının ölçülərinin paylanma qanununun (Gardashov distribution) tapılması.
 4. Geostasionar peykdən müşahidə zamanı okean səthinə Günəş parıltısının yerini iki parametrə (Qrinviçə görə verilən zaman və
  peykin koordinatı) görə təyin edən metodun işlənməsi.
 5. Dalğalı dəniz səthinin təhrif etdiyi sualti obyektlərin ani təsvirlərinin bərpası metodunun işlənməsi.

 Əsas elmi əsərlərinin adları:

 1. Gardashov R.H. (2021) Solar Radiation and Solar Panels. In: Lackner M., Sajjadi B., Chen WY. (eds) Handbook of Climate Change Mitigation and Adaptation. Springer, New York, NY. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-6431-0_111-1
 2. H. Gardashov , E.R. Gardashov & T.H. Gardashova (2021): Recovering the instantaneous images of underwater objects distorted by surface waves, Journal of Modern Optics, p.1-10., DOI: 10.1080/09500340.2021.1874555
 3. Rauf Gardashov, Murad Eminov, Gokhan Kara, Esma Gül Emecen Kara, Tural Mammadov, Xedce Huseynova.  The optimum daily direction of solar panels in the highlands, derived by an  analytical method. Renewable and Sustainable Energy Reviews 120 (2020) 109668. https://doi.org/10.1016/j.rser.2019.109668
 4. Rauf Gardashov, Gökhan Kara & E. Gül Emecen Kara. Calculation of the statistical characteristics of the light reflected by a rough random cylindrical homogeneous Gaussian surface. 2, 2018, Journal of Modern Optics Pages 2025-2033 ,    https://doi.org/10.1080/09500340.2018.1489078
 5. Gardashov R.H. and Eminov M.Sh. The determination of the sunglint location and its characteristics by observing from Meteosat 9 satellite. International Journal of Remote Sensing, 2015, 36:10, 2584-2598.  DOI: 10.1080/01431161.2015.1042119. (ISSN: 0143-1161)
 6. Gardashov,Emecen Kara G. and Kara G. Distribution of the Sun glitter sizes on the sea surface, derived from theoretically and in situ experiments. Indian Journal of Geo-Marine Sciences, Vol. 43(4), April 2014, pp. 499-503. (ISSN: 0379-5136)
 7. Гардашов Р.Г. Локация солнечного блика с геостационарного спутника, Баку, «Avropa», 2014, 180 с.
 8. Gardashov R. The Distribution of Sun Glints Sizes on the Sea Surface, Open Geosciences (formerly Central European Journal of Geosciences) • 1(2) • 169-174. (ISSN: 2391-5447)
 9. Gardashov R.G., Gardashova T.G. Determination of the Statistical Characteristics of the Specular Points of 3 Dimensional Gaussian Sea Surface. Izvestiya, Atmospheric and Oceanic Physics, 2009, Vol. 45, No. 5, pp. 620–628, (ISSN: 0001-4338)
 10. Gardashov R.G. Determination of the Distribution Density of Specular Points on the Sea Surface. Inverse Problems in Science and Engineering, Vol. 16 No.4, pp. 447 - 460, 2008. (ISSN: 1741-5977)
 11. Gardashov R.G. Determination of the Distribution Density of Specular Points on the Sea Surface: Formulation of the Inverse Problem. Izvestiya RAN, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.42, No 5, p. 632-636, 2006, (ISSN: 0001-4338)
 12. Emecen E.G, Kara G., Erdogmus F. , Gardashov R. The determination of sunglint location on the ocean surface by observing from the geostationary satellites. Terrestrial, Atmospheric and Oceanic Sciences (TAO), Vol. 17 No.1, March 2006, pp.253-261, (ISSN: 1017-0839)
 13. Gardashova T.G., Gardashov R.G. Simulation of statistical characteristics of light refleced by sea surface. Izvestiya RAN, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.37, No 1, p. 66-77, 2001, ( ISSN: 0001-4338)
 14. Gardashov R.G., Barla M.C. The calculation of the distribution of the Sun glitter radiance on the ocean surface by observing from a geostationary orbit. International Journal of Remote Sensing, Vol. 22, No 15, p.2939-2952, 2001, (ISSN: 0143-1161)
 15. Gardachov R.G. The probability density of the total curvature of a uniform random gaussian sea surface in the specular points. International Journal of Remote Sensing, Vol. 21, No 15, p.2917-2926, 2000, (ISSN: 0143-1161)
 16. Gardashov R.G. The distribution of the Sun glitter radiance on the ocean surface by observing from a geostationary orbit. Izvestiya RAN, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.35, No 3, p. 417-420, 1999 , ( ISSN: 0001-4338)
 17. Gardashov R.G., Barla M.S. Calculations of the radiance distribution of solar highlights on the ocean when they are observed from geostationary orbit. Journal of Optical Technology, 66(12), 1089-1093, DEC 1999. (ISSN: 1070-9762)
 18. Gardashov R.G. The distribution density of the Gaussian curvature of the sea surface at he mirror image points. Izvestiya AN USSR, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.27, No 12, p.1367-1371, 1991 , (ISSN: 0001-4338)
 19. Akhmedov L.N.,Gardashov R.G., Shifrin K.S. On the calculation of fluctuation in intensity of parallel rays of light reflected from the sea surface. Izvestiya AN USSR, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.23, No 1, p.99-103, 1990, ( ISSN: 0001-4338)
 20. Gardashov R.G., Zolotova J.K., Shifrin K.S. Emissivity, thermal albedo and effective emissivity of the sea at different wind speeds. Oceanologica acta, Vol.11, No 2, p.121-124, 1988,
 21. Shifrin K.S., Gardashov R.G. Inensity of light scattered from the sea surface. Izvestiya AN USSR, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.23, No 4, p.415-422,1987.
 22. Gardashov R.G., Zolotova J.K., Shifrin K.S. Ocean albedo for atmospheric termal radiation. Izvestiya AN SSSR, Fizika atmosfery i okeana, Vol.21,No 4, p.438-440,1985, (ISSN: 0001-4338)
 23. Shifrin K.S., Gardashov R.G. Model calculation of the reflection of light from the sea surface. Izvestiya AN USSR, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.21, No 2, p.162-169, 1985, (ISSN: 0001-4338)
 24. Gardashov R.G., Shifrin K.S. Emissiviti of sea surface. Izvestiya AN USSR, Atmospheric and Oceanic Physics. Vol.19, No 7, p.771-773, 1983, (ISSN: 0001-4338)

  Xidməti tel.: +994 12 539 29 45

  Elektron poçtu: rauf_gardashov@yahoo.co.uk

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023