İsmayılov Mirnuh Cavad oğlu

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Masalli rayonu, Ərkivan kəndi

Təvəllüdü

1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktotu

Elmi rütbəsi

Dosent, aparıcı elmi işçi

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun adı

 

 

11.00.01. 

Fiziki coğrafiya, landşaftların geofizikası və geokimyası

Şollar və Lənkəran ovalığının düzənlik meşə landşaftlarının dinamikası və onlardan istifadə edilməsi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

60-dan çox

 

12

 

1

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

1.İlk dəfə düzənlik landşaftlarının dinamikasında təbii və antropogen amillərin nisbətini və inkişaf tendensiyalarını müəyyən etmiş və müvafiq proqnozlar vermişdir.

2.Azərbaycan landşaftlarını təbii ehtiyat potensialına görə qruplaşdırmış və orta miqyaslı(1:500000) xəritə tərtib etmişdir.

3. Kür-Araz ovalığı landşaftları ekoloji potensialına görə qruplaşdırılmış və xəritələşdirilmişdir.

4.Azərbaycan landşaftları ekoloji risk və təhlükə dərəcəsinə görə qruplaşdırılmışdır.

5. Xəzərin cənub qərq sahilləri landşaftları ekoloji vəziyətinə görə qruplaşdırılmış və xəritələşdirilmişdir.

Elmi əsərlərinin adları

 

1.Екологические  особенности ландшафтов  контакта зон круных морфоструктур .  Вопросы географии Казахыстана, том-1 Караганда-2009

2.Şərqi Qafqaz landşaftlarının formalaşmasının geofiziki xüsusiyyətləri .  Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri, XV cild, Bakı -2010

3. Выявление структурно-функциональных особенностей современных ландшафтов контактных зон с целью территориального планирования. Актуальные проблемы ландшафтного планирования. Материалы Всероссийской научно-практической конференции Москва-2011 стр.138-141.

4. Эколого-социальные угрозы устойчивого развития регионов Азербайджана. Известия Российской академии наук, серия географическая, №4 Москва-2011,стр.54-62.

5.Azərbaycanda geosistemlərin optimallaşdırılmasının müasir vəziyyəti və onun istiqamətləri . Kür-araz ovalığı timsalında  Azərbaycan Coğ Cəm-nin əsərləri, XVI cild, Bakı-2011

……………………………….

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

BDU-da saat hesabı

 

Digər fəaliyyəti

Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin  elmi katıbi

TQUDK-nın Coğrafiya üzrə eksperti

Təltif və mükafatları

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın akad H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu     H.Cavid,115

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

539-33-76

Mobil tel.

050-541-64-30

Ev tel.

477-41-24

Elektron poçtu

Mirnuh. İsmayılov @ yahoo. com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020