Əzizov Şamil Kamil oğlu 

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

Təvəllüdü

1954

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun adı

 

 

54.08.01.

Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası

Landşaft strukturunun kartoqrafik metodla tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

65

 

3

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

·        landşaft müxtəlifliyini əks etdirən xəritələr Azərbaycan Milli Atlasına daxil edilmişdir

·        Azərbaycanın toponimik xəritələri Az.Milli Atlasına daxil edilmişdir

·        ekolandşaft vəziyyətin qiymətləndirilməsi üçün landşaft parçalanması və müxtəlifliyi əmsalları tətbiqi təklif edilmişdir

·         landşaft müxtəlifliyi əmsalı nə qədər böyük olsa, biomüxtəliflik daha çox, landşaft strukturu isə daha dayanıqlı olar

Elmi əsərlərinin adları

 

1.     «Об экологическом атласе Азерб. Р-ки». AMEA, Xəbərlər, Yer elmləri ser. 2011, №2., s.82-85

2.     2. «Основные этапы развития ландшафтного картографирования  в Азерб. Р-ке». AMEA, Xəbərlər, Yer elmləri ser. 2011, №1., s.69-76

3.     «Геоэкология Азербайджана в картах и экологическое  образование ».”Ekoloji problemlər və ekoloji təhsil”. Resp. elmi konf. mat. Bakı, ADPU, 2013, s. 41-43

……………………………….

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

“Xəzər” universiteti

 

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

1.

2.

3.

…………………..

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Vəzifəsi

şöbə müdiri vəzifəsini icra edən, aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

 

Mobil tel.

050-3559874;  055-4202654

Ev tel.

(012) 5708211

Elektron poçtu

azizov.samil@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020