Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Lənkəran rayonu Haftonu qəsəbəsi

Təvəllüdü:

10 yanvar 1968-ci il

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji  Universiteti, coğrafiya  fakultəsi

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya  üzrə  fəlsəfə  doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

-  ixtisasın adı

-  mövzunun adı

   

5401.01

“İqtisadi coğrafiya”

“Azərbaycan Respublikasında onkoloji xəstəliklərin yayılmasına ekocoğrafi mühitin təsiri”

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-  xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

35

  5

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Ekocoğrafi mühitin dəyişməsindən asılı olaraq onkoloji xəstəliklərin yayılmasının regional fərqlərinin müəyyən edilməsi.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Медико-географическая оценка распространения  онкологических заболеваний в Азербайджанской Республике Актуальные проблемы Гуманитарных и Естественных наук. Журнал научных публикаций  №12 (декабръ), частъ ІІ . Москва, 2014 c. 332-336.

2.Abşeron yarımadasında  onkoloji xəstəliklərin öyrənilməsinin tibbi-coğrafi problemləri. Coğrafiya və təbii resurslar, Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri,  № 2, Bakı – 2015. 107-111.

3.“Medical - Geographical Conditions and Spread of Oncological Deceases in Azerbaijan International Journal of Business and Social Science Vol. 7, No. 12; December 2016. 139-144.

4.Экогеохимические закономерности развития ландшафтов Абшеронского полуострова Науковi записки, ISSN 2311 – 3383, № 2, 2019 (Випуск 47) c.146-155.

5.Abşeron iqtisadi rayonunun təbii-coğrafi və ekoloji şəraitinin ürək-damar xəstəliklərinə təsirinin tibbi-coğrafi qiymətləndirilməsi. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası № 4, Bakı, 2021 səh. 82-92.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

 

Pedaqoji fəaliyyəti:

Bakı  Dövlət  Universiteti -  11 il

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

 

Əsas iş yeri və ünvanı:

AR Elm və Təhsil Nazirliyi, akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, AZ1143, Azərbaycan respublikası, Bakı şəhəri, H.Cavid pr., 115

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

+994 12 539 33  36

Mobil tel.:

+994 50 446 64 74

Ev tel.:

+994 12 430 35 24

Faks:

 

Elektron poçtu:

[email protected]