Anadan olduğu yer:

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.

Təvəllüdü:

22.10.1946

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı 

- mövzunun adı

5411.01

Meteorologiya

Azərbaycan SSR-də narın becərilməsinin aqroiqlim şəraiti və ehtiyatları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

64

 

6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri:

Ölkənin əsas çoxillik bitkilərinin aqroiqlim şəraiti və ehtiyatları tədqiq edilmiş, meteoroloji şəraitin məhsulun miqdarı və keyfiyyətinə təsiri müəyyən edilmiş, göstərilən bitkilərin aqroiqlim rayonlaşdırılması aparılmışdır; çoxillik əkmələrin mikroiqlimi, radiasiya və istilik balansları tədqiq edilmiş, onların yaranmasında və məhsulun miqdarı və keyfiyyətinin  bitkilərin əkilmə və onların çətirlərinin formalaşdırma üsullarından asılığı müəyyən edilmişdir; hazırlanmış rayonlaşdırma sistemi əsasında Azərbaycan ərazisinin iqlim-meliorasiya rayonlaşdırılması aparılmış və rayonlaşdırma xəritəsi tərtib edilmiş, vilayət, yarımvilayət. rayon və yarımrayonlar ayrılmış və onların ətraflı aqroiqlim xarakteristikası verilmişdir; gözlənilən iqlim dəyişmələrinin aqroiqlim ehtiyatlarına, təbii zonaların sərhədlərinə, təbii və aqroekosistemlərə, insan səhhətinə mümkün təsiri tədqiq edilmiş və onlara uyğunlaşma tədbirləri hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Meteoroloji şəraitin nar meyvələrinin keyfiyyətinə təsiri. Meteorologiya və hidrologiya, M., 1981, № 1 (həmmüəllif  Ə.C. Əyyubov)

2.Arid zonanın dağlıq ərazilərin iqliminin meliorasiyasının bəzi ekoloji aspektləri (Azərbaycan SSRİ timsalında). Meliorativ coğrafiya üzrə VIII ümumittifaq konfransı, III cild, Tallinn, 1988 (həmmüəlliflər Ə.C. Əyyubov və N.D. Ulxanov)

3.Azərbaycanda üzümün becərilməsinin aqroiqlim ehtiyatları. Monoqrafiya. Bakı, 1991 (həmmüəlliflər Ə.C. Əyyubov  və N.D. Ulxanov)

4.Azərbaycan Respublikasının aqroiqlim atlası. Bakı, 1993 (elmi redaktor və həmmüəllif)

5.Azərbaycan Respublikasında malyariya xəstəliyinin yayılmasında iqlim şəraitinin rolu. Təbii-təsərrüfat sistemlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatının coğrafi problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XIV cild, Bakı, 2009 (həmmüəllif  C.N. Əhmədova).

6.İqlim dəyişmələrinin Azərbaycanın  ətraf mühit və əhalisinə təsirinin qiymətləndirilməsi Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. XVIII cild. Bakı, 2013(həmmüəllif  M.S.Həsənov).

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

REM QAFQAZ-ın məsləhət şurasının elm üzrə eksperti

Pedaqoji fəaliyyəti:

1998-2011-ci illərdə Qərb universitetində coğrafiya, ekologiya, təbiətşünaslıq və turizm fənnləri üzrə pedaqoji fəaliyyət.

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyətinin elm və texnika üzrə təsis etdiyi mükafat  ( 1994-cü il)

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

İqlim və aqroiqlimşünaslıq şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

(+994 12) 538 54 15

Mobil tel.:

(+994 50) 649 65 90

Ev tel.:

 

Elektron poçtu:

[email protected]