Rəhimov Xəyyam Şakir oğlu 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı ş.

Təvəllüdü

22.10.1946

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun adı

 

 

 5411.01

Meteorologiya

Azərbaycan SSR-də narın becərilməsinin aqroiqlim şəraiti və ehtiyatları

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

64

 

6

 

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Ölkənin əsas çoxillik bitkilərinin aqroiqlim şəraiti və ehtiyatları tədqiq edilmiş, meteoroloji şəraitin məhsulun miqdarı və keyfiyyətinə təsiri müəyyən edilmiş, göstərilən bitkilərin aqroiqlim rayonlaşdırılması aparılmışdır; çoxillik əkmələrin mikroiqlimi, radiasiya və istilik balansları tədqiq edilmiş, onların yaranmasında və məhsulun miqdarı və keyfiyyətinin  bitkilərin əkilmə və onların çətirlərinin formalaşdırma üsullarından asılığı müəyyən edilmişdir; hazırlanmış rayonlaşdırma sistemi əsasında Azərbaycan ərazisinin iqlim-meliorasiya rayonlaşdırılması aparılmış və rayonlaşdırma xəritəsi tərtib edilmiş, vilayət, yarımvilayət. rayon və yarımrayonlar ayrılmış və onların ətraflı aqroiqlim xarakteristikası verilmişdir; gözlənilən iqlim dəyişmələrinin aqroiqlim ehtiyatlarına, təbii zonaların sərhədlərinə, təbii və aqroekosistemlərə, insan səhhətinə mümkün təsiri tədqiq edilmiş və onlara uyğunlaşma tədbirləri hazırlanmışdır.

 

 

 

Elmi əsərlərinin adları

 

1. Meteoroloji şəraitin nar meyvələrinin keyfiyyətinə təsiri. Meteorologiya və hidrologiya, M., 1981, № 1 (həmmüəllif  Ə.C. Əyyubov)

2. Arid zonanın dağlıq ərazilərin iqliminin meliorasiyasının bəzi ekoloji aspektləri (Azərbaycan SSRİ timsalında). Meliorativ coğrafiya üzrə VIII ümumittifaq konfransı, III cild, Tallinn, 1988 (həmmüəlliflər Ə.C. Əyyubov və N.D. Ulxanov)

3. Azərbaycanda üzümün becərilməsinin aqroiqlim ehtiyatları. Monoqrafiya. Bakı, 1991 (həmmüəlliflər Ə.C. Əyyubov  və N.D. Ulxanov)

4. Azərbaycan Respublikasının aqroiqlim atlası. Bakı, 1993 (elmi redaktor və həmmüəllif)

5. Azərbaycan Respublikasında malyariya xəstəliyinin yayılmasında iqlim şəraitinin rolu. Təbii-təsərrüfat sistemlərinin ekoloji təhlükəsizliyinin təminatının coğrafi problemləri. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri. XIV cild, Bakı, 2009 (həmmüəllif  C.N. Əhmədova).

6.İqlim dəyişmələrinin Azərbaycanın  ətraf mühit və əhalisinə təsirinin qiymətləndirilməsi Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. XVIII cild. Bakı, 2013(həmmüəllif  M.S.Həsənov).

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

REM QAFQAZ-ın məsləhət şurasının elm üzrə eksperti

 

 

Pedaqoji fəaliyyəti

1998-2011-ci illərdə Qərb universitetində coğrafiya , ekologiya, təbiətşünaslıq və turizm fənnləri üzrə pedaqoji fəaliyyət .

Digər fəaliyyəti

 

Təltif və mükafatları

Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyətinin elm və texnika üzrə təsis etdiyi mükafat  ( 1994-cü il)

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA  akad. H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, iqlim  və  aqroiqlimşünaslıq  şöbəsi.

 Azərbaycan Respublikası, Bakı Az 1143, H.Cavid prospekti, 115

Vəzifəsi

Şöbə müdiri

Xidməti tel.

(+994 12) 538 54 15

Mobil tel.

(994 50) 649 65 90

Ev tel.

 

Elektron poçtu

khayyamr@rambler.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020