Veb-sayt

 

Anadan olduğu yer

Azərbaycan Qazax r, Qırılı k.

Təvəllüdü

1939

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Azərbaycan Dövlət Unuversiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

11.0001

Fiziki coğrafiya

Landşaftın differensasiyasına relyefin təsiri (Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

150

 

4

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri

1) İlk dəfə olaraq Azərbaycanda dağlıq ərazilərdə landşaftın differensiyası, assimmetriyası, həmçinin landşaftın üfüqi və şaquli tranformasiyasının coğrafi qanunauyğunluqları öyrənilmişdi.

2) Azərbaycanda İlk dəfə olaraq coğrafiya elminin təkamül tarixinə və onun ayrı-ayrı sahələrinin inkişafına dair elmi hesabat hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları

 

1. “Kiçik Qafqazın şima-şərq yamacında landşaftın differsasiyasının qanunauyğunluğu.”

2. “Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişaf tarixi.”

3. “Görkəmli səyyahların Azərbaycan haqqında fikirləri”

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

 

Pedaqoji fəaliyyəti

BDU-da  tədris fəaliyyəti

 

Digər fəaliyyəti

İnstitut Həmkarlar Komitəsinin katibi

Təltif və mükafatları

1. AMEA rəhbərliyi tərəfindən təşəkkür.

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi

Şöbə müdiri

Xidməti tel.

538 54 16

Mobil tel.

050 675 53 22

Ev tel.

510 18   56

Faks

 

Elektron poçtu

bakhtiyar27@hotmail.com

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021