Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Gürcüstan

Təvəllüdü:

23 yanvar 1952

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya elmləri doktoru

Elmi rütbəsi:

Professor

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

11.00.07

Lənkəran Təbii Vilayət çaylarının daşqın axım itkilərinin tədqiqi  

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı

- mövzunun adı

11.00.07

Azərbaycanın dağ çaylarının daşqınlarının formalaşmasının təhlili və proqnozu

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

202

44

 

16

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 1

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

- elmlər doktorlarının sayı

 

4

1

Əsas elmi nailiyyətləri:

Daşqın axım itkilərinin hesablanma metodikası;

Daşqınların axım proqnozu;

Azərbaycanın su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi;

Azərbaycanda iqlim dəyişmələrinin qiymətləndirmə metodu;

Azərbaycanda sel kataloqunun tərtibi;

Azərbaycanda sel xəritəsinin tərtibi;

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.Antarktida iqlimi, qlobal təsirlər. Ziya -Nurlan”  nəşriyyatı.  Bakı 2009,    227 s. (həmmüəllif H.Bağırov).

2.Müasir iqlim dəyişmələri və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr. Milli Aviasiya Akademiyası Nəşriyyatı, Bakı, 2018, 231 s.

3.Региональные  климатические  изменения  и  речной сток в  Азербайджане. Метеорология и гидрология,  №9, Москва 2016  с. 63 -69  

4.Изоляция русла от поймы в нижней куре и  её последствия. Метеорология и гидрология,  ,№2,  Москва 2015, с.71- 75 (соавтор, В. A. Алиев) 

5.Water  resources,  their  quality  and  management  in  Azerbaijan  republic. UNESCO-IHP Regional Consultation Meeting Water Quality in Europe: Challenges and Best Practices   Koblenz, Germany 2015, p. 122 -125

6. Глобальные климатические изменения и природные катастрофы. 23-я сессия межгосударственного совета по гидрометеорологии СНГ. Астана   2011, с.51-53

7.The Soviet Environmental Legacy: Mingechevir Earthfill Dam. The 17th international interdisciplinary conference on the environment   Hawaii Organized By The Interdisciplinary Environmental Association. Kona 2011,   p.16 -21

8.Regional Climate Changes and Hydrometeorological Hazards In Zerbaijan, Science Without Borders, Transactions of the International Academy of Science H&E, Volume 4, 2017-2019, 435-442.

9.Azərbaycanda təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr. (azərbaycan, rus, ingilis dillərində)  “Ziya” NPM. Bakı 2014, 130 s.

10. Прогноз дождевых паводков на реках Азербайджана. “Ziya -Nurlan”  nəşriyyatı. (monoqrafiya)  Bakı 2001, 203 s

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

- YUNESKO-nun Beynəlxalq hidroloji program üzrə Azərbaycan Milli komitəsinin sədr nüavini; 

- Amerika Hidrologiya İnstitutunun üzvü;

-Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının Azərbaycan Bölməsinin Vitse-Prezidenti;

Pedaqoji fəaliyyəti:

1990-2021

Bakı Dövlət Universiteti (1990-)

Milli Aviasiya Akademiyası (2007-)

Digər fəaliyyəti:

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Hidrometeorologiya ETİ, Milli Hidrometeorologiya Departamenti,  Direktor (1995-2019)

AMEA  H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, Aparıcı elmi işçi (2020-)

Təltif və mükafatları:

Dünyanın peşəkar Hidroloq Titulunun sahibi (2005);

MDB ölkələrinin hidrometeorologiya üzrə dövlətlər arası qurumun mükafatı (2012);

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 

Qurunun hidrologiyası və su ehtiyatları 

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115. 

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+994 55) 677 64 88

Ev tel.:

(+994 12) 376 00 09

Faks:

 

Elektron poçtu:

rza_hidromet@mail.ru

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023