Z.Eminov, H.Haqverdiyev: Akademik Budaq Budaqovun elmi yaradıcılıq coğrafiyası

Rza Mahmudov. Bəşəriyyəti düşündürən qlobal problem

Ş.Əliyev. Qarabağ iqtisadi rayonunda kənd yaşayış məntəqələrinin funksional tipləri və onların morfoloji - genetik quruluşu 

Ş.Əliyev. M.Sadıqov. Qarabağ regionunda tarixi-mədəni abidələr və təsviri sənət inciləri

Z.Eminov, H.Haqverdiyev. Coğrafiyaçı alim, professor Nurəddin Kərəmovun 110 illiyi və klassik Azərbaycan səyyahı Hacı Zeynalabdin Şirvaninin coğrafi fikirləri

Şahvələd Əliyev. Tibbi zəli yetişdirilməsi üzrə investisiya layihəsi

Namazəli Mustafayev. Гражданский и научный подвиг титанов

Starə Tarixazər. "ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЕННАЯ НАУКЕ"  (к 100-летию Н.Ш. Ширинова)

Məmməd Sadıqov: Yaylaq turizminin inkişafinda ekoloji tarazlığın qorunması

Məmməd Sadıqov: Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda kənd məntəqələrinin tipoloji, morfoloji və genetik quruluşunun turizm baxımından qiymətləndirilməsi

Məmməd Sadıoqv: Qarabağ regionunda tarixi-mədəni abidələr və təsviri sənət incilərinin turizm baximdan qiymətləndirilməsi

Məmməd Sadıqov: Qarabağ iqtisadi rayonunda kənd yaşayış məntəqələrinin funksional tipləri və onların morfoloji – genetik quruluşu 

Məmməd Sadıqov: Gürcüstan azərbaycanlılarının yaylaq və qişlaqlarinin turizm baximdan qiymətləndirilməsi

Məmməd Sadıqov: Azərbaycanda kənd yaşayış məntəqələrinin funksional tipləri və onların morfoloji-genetik quruluşu

Məmməd sadıqov: Azərbaycanın təbii resurs ehtiyatları və onların iqtisadi səmərəliliyi

Məmməd Sadıqov: Yaylaq turizminin inkişaf etdirilməsi zəruriliyi