H.Haqverdiyev: "Akademik Budaq Budaqovun irsi və müasir coğrafiya elmi"

R.Fətəliyev: "Göygöl: fəlakətdən yaranmış füsunkarlıq"

Z.İmrani:"Azərbaycan iqliminin tibbi turizm inkişafı üçün potensialı" 

H.Haqverdiyev: "Qədim türk dünyasının ortaq dəyərlərinin coğrafiyası" 

R.Fətəliyev: "Toponimlərimizə erməni təcavüzü"

R.Fətəliyev: "Dördüncü meteorit, yoxsa..?

"M.İsmayılov: Görən, dağlar yerindəmi?!" 

R.Məmmədov: "Müasir sürüşmələr nədən aktivləşir"

Ş.Əliyev "Təbabət zəlisinin ölkəmizdə coğrafi yayılması..."

M.Sadıqov: Qafqazın Dağıstan regionu və Dərbənd şəhərində Azərbaycanlıların məskunlaşmasının tarixi-coğrafi xarakteristikası (IX-XIX əsrin materialları əsasında)

M.Sadıqov.Azərbaycanın sərhədyanı dağlıq və dağətəyi regionunda əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində turizm-rekreasiya ehtiyatlarından istifadənin səmərəliyi

M.Sadıqov. Ovçuluq və balıqçılıq turizminin inkişaf etdirilməsi zəruriliyi haqqında

M.Sadıqov. Azərbaycanın şimal-şərq regionunda rekreasiya və turizm ehtiyatlarının istifadəsində landşaft ekzotikliyinin və iqlim komfortluluğunun rolu

M.Sadıqov. Naxçıvan Muxtar Respublikasında turizmin inkişafına təsir edən təbiət abidələri və mineral-termal sularının rolu

M.Sadıqov.Azərbaycanda turizm resurslarından müxtəlif turizm növlərində istifadənin bəzi xüsusiyyətləri