“Türk dünyasinin coğrafiyasi və etnosu” üçcildliyi üzərində işlər davam edir 2020-04-20 19:11:00 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun kollektivi öz fəaliyyətini elan edilmiş karantin şəraitinə uyqunlaşdıraraq onlayn şəkildə davam etdirir.  Əməkdaşlar nəzərdə tutulan plan üzrə tədqiqatlarını davam etdirməklə yanaşı  “Türk dünyasının coğrafiyası  və etnosu”  kitabının üçüncü  cildi üzərində  işlərini uğurla tamamlamağa çalışırlar.

Əvvəlcədən aparılmış bölgüyə əsasən İnstitutun 20-dən artıq  alimi  öz  bölmələrini yazıb, elektron formada kitabın buraxılışına məsul olan,  İnstitutun  elmi işlər  üzrə  direktor  müavini, c.ü.f.d.,  dosent Məhərrəm Həsənova  göndərirlər. O  hər bir bölməni  redaktə edir, ayrı-ayrı  dövlət və qurumların  coğrafiyası haqqında  verilmiş məlumatların  eyni sxem üzrə olmasını  gözləməklə onların üzərində işləyir və çapa hazırlayır.

M.Həsənovun məlumatına əsasən bu möhtəşəm əsər son illər Coğrafiya İnstitutunun yerinə yetirdiyi və respublika miqyasından kənar ərazilərin coğrafiyasına həsr edilmiş ən mühüm işlərdən biridir.  Kitabın birinci cildi  2019-cu ildə çap edilmişdir ki,  həmin cild eyni zamanda  rus dilinə tərcümə edilmiş və nəşr edilərək oxucuların istifadəsinə verilmişdir. Kitabın digər cildlərinin də rus dilinə tərcümə edilməsi və  MDB  məkanında yerləşən Türk  dilli dövlətlərə, eləcə də Rusiya Federasiyası tərkibindəki  milli Türk qurumlarına göndərilməsi nəzərdə tutulur. Kitabın ikinci cildi də bu ilin əvvəllərində çapdan çıxmışdır.

 “Regional  coğrafiya” adlanan və 3 fəsildən ibarət olan əsərin  birinci fəsli  müstəqil Türk  dövlətlərinə  həsr  edilib. Burada həmin dövlətlərin  həm fiziki, həm də  iqtisadi-sosial  coğrafiyası  haqqında məlumatlar öz əksini tapır.

İkinci fəsil Rusiya Federasiyası  tərkibində olan   milli türk qurumlarının,  o  cümlədən  Çin Xalq Respublikasının  tərkibindəki Sintsızyan-Uyğur Muxtar  rayonunun fiziki və iqtisadi-sosial coğrafiyasına həsr edilib. Kitabın üçüncü fəsli isə  müstəqil dövləti  və milli qurumu  olmayan türk xalqlarının coğrafiyasından bəhs edir.

İşin gedişini təhlil edən direktor müavini “Türk dünyasının coğrafiyası və etnosu”  üçcildliyinin  “Regional Coğrafiya”  adlanan bu  cildinin də  yüksək elmi keyfiyyətlə  hazırlanıb vaxtında çap edilərək oxuculara  çatdırılacağına əminliyini bildirib.

M.Həsənov həmçinin bildirib ki, Coğrafiya İnstitutunun elmi seminarları aprelin 22-dən etibarən  öz işini əvvəlki kimi, hər həftənin 3-cü günləri onlayn  şəkildə davam etdirəcək.

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023