06 Dekabr 2023, Çərşənbə axşamı

 

Anadan olduğu yer:

Tovuz şəhəri

Təvəllüdü:

1947

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya  üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

- ixtisas şifri

- ixtisasın adı 

- mövzunun adı

2010 - “Abşeron rayon regionunun toponimlərinin tədqiqi”

25.00.24 “Sosial – iqtisadi coğrafiya” (indiki 5401.01- “İqtisadi coğrafiya”)

Abşeron regionu toponimlərinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

42

 

 6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

2

Əsas elmi nailiyyətləri:

Azərbaycan toponimiyasının tədqiqi ilə bağlı regionlar üzrə toponimik lüğətlərin tərtibi olunması; Toponimlərin gələcək nəsillərə çatdırılmasında respublika toponimik fondunun zənginləşdirilməsi; Toponimik nəticələrin bir çox sahələrdə tətbiqi (Torpaq və Xəritəçəkmə komitəsində, Azərbaycan Milli Ensiklopediyasında, Milli Məclisin yanında fəaliyyət göstərən Toponimiya komissiyasında və s.)

Elmi əsərlərinin adları:

 

1.«Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsinin toponimiyası». Bakı, Elm, 1993, 196 s.

2.Azərbaycan toponimləri. Ensiklopedik lüğət. Azərbaycan Ensiklopediyası HPB, Bakı, 2000, 588 s. Həmmüəlliflərlə

3.Azərbaycan Respublikasının inzibati –ərazi bölgüsü məlumat toplusu (2013) kitabının elmi-redaksiya heyətinin üzvü

4.«Samux toponiminin mənşəyi haqqında». AMEA məruzələri. 2011, Cild IXVII, №6 s.111-116 (B.Ə.Budaqovla həmmüəllif)

5.Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsində coğrafi terminlər bir mənbə kimi. (Abşeron regionunun materialları əsasında) Turan stratefik Araşdırmalar Mərkəzi Uluslararası Bilimsel Hakemli mövsimlik sərgi say 6. Konya, 2010, s.142-146.

5.О происхождении географических названий Абшеронского региона в общетюркской топонимии (на основе топонимических материалов по Абшеронскому региону) Института Географии. Вопросы Географии и Геоэкологии. Г.Алматы, 2011, №4. 93-98.

6.“Azərbaycanın yurd yerlərinin coğrafiyası” kitabının elmi redaktoru. Bakı, 2015.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü:

1.

2.

3.

Pedaqoji fəaliyyəti:

BDU-nun Coğrafiya fakültəsində toponimikadan seminar kursu

Digər fəaliyyəti:

1992-ci ildən Azərbaycan Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyasının üzvü.

Toponimik biliklərin təbliği ilə televiziya və mətbuatda vaxtaşırı çıxışları.

Təltif və mükafatları:

1.AMEA-nın 60 illik yubileyi münasibətilə uzunmüddətli məhsuldar elmi və elmi ictimai fəaliyyətinə görə AMEA Yer Elmləri bölməsi tərəfindən təşəkkürnamə - 2005

2.Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı – 2015

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,

Coğrafi fikir tarixi və toponimika şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.:

 

Mobil tel.:

(+994  50) 531-31-49

Ev tel.:

(+994 12) 411-48-41

Elektron poçtu:

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2023