05 Avqust 2020, Çərşənbə axşamı

 

Anadan olduğu yer

Tovuz şəhəri

Təvəllüdü

1947

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya  üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

 

-         mövzunun adı

 2010 - “Abşeron rayon regionunun toponimlərinin tədqiqi”

25.00.24 “Sosial – iqtisadi coğrafiya” (indiki 5401.01- “İqtisadi coğrafiya”)

Abşeron regionu toponimlərinin tədqiqi

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

42

 

 6

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

2

Əsas elmi nailiyyətləri

Azərbaycan toponimiyasının tədqiqi ilə bağlı regionlar üzrə toponimik lüğətlərin tərtibi olunması; Toponimlərin gələcək nəsillərə çatdırılmasında respublika toponimik fondunun zənginləşdirilməsi; Toponimik nəticələrin bir çox sahələrdə tətbiqi (Torpaq və Xəritəçəkmə komitəsində, Azərbaycan Milli Ensiklopediyasında, Milli Məclisin yanında fəaliyyət göstərən Toponimiya komissiyasında və s.)

Elmi əsərlərinin adları

 

1. «Böyük Qafqazın cənub-şərq hissəsinin toponimiyası». Bakı, Elm, 1993, 196 s.

2.Azərbaycan toponimləri. Ensiklopedik lüğət. Azərbaycan Ensiklopediyası HPB, Bakı, 2000, 588 s. Həmmüəlliflərlə

3.Azərbaycan Respublikasının inzibati –ərazi bölgüsü məlumat toplusu (2013) kitabının elmi-redaksiya heyətinin üzvü

4. «Samux toponiminin mənşəyi haqqında». AMEA məruzələri. 2011, Cild IXVII, №6 s.111-116 (B.Ə.Budaqovla həmmüəllif)

5.Azərbaycan toponimiyasının öyrənilməsində coğrafi terminlər bir mənbə kimi. (Abşeron regionunun materialları əsasında) Turan stratefik Araşdırmalar Mərkəzi Uluslararası Bilimsel Hakemli mövsimlik sərgi say 6. Konya, 2010, s.142-146.

5.О происхождении географических названий Абшеронского региона в общетюркской топонимии (на основе топонимических материалов по Абшеронскому региону) Института Географии. Вопросы Географии и Геоэкологии. Г.Алматы, 2011, №4. 93-98.

6. “Azərbaycanın yurd yerlərinin coğrafiyası” kitabının elmi redaktoru. Bakı, 2015.

 

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

Pedaqoji fəaliyyəti

BDU-nun Coğrafiya fakültəsində toponimikadan seminar kursu

Digər fəaliyyəti

1992-ci ildən Azərbaycan Milli Məclisi yanında Toponimiya Komissiyasının üzvü.

Toponimik biliklərin təbliği ilə televiziya və mətbuatda vaxtaşırı çıxışları.

Təltif və mükafatları

1. AMEA-nın 60 illik yubileyi münasibətilə uzunmüddətli məhsuldar elmi və elmi ictimai fəaliyyətinə görə AMEA Yer Elmləri bölməsi tərəfindən təşəkkürnamə - 2005

2. Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar mədəniyyət işçisi” fəxri adı – 2015

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA akad.H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu. H.Cavid pros. 115

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

Xidməti tel.

-

Mobil tel.

050-531-31-49

Ev tel.

411-48-41

Elektron poçtu

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2020