Zeynalova Səidə Maarif qızı  

Anadan olduğu yer

Bakı şəhəri

 

Təvəllüdü

08 sentyabr 1968

 

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi

BDU (C.M.Kirov  adına ADU)

 

Elmi dərəcəsi

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

 

Elmi rütbəsi

dosent

 

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu:

-         ixtisas şifri

-         ixtisasın adı

-         mövzunun adı

 

 

11.00.01.  

Fiziki Coğrafiya, Landşaftların geofizikası və geokimyası

Böyük Qafqazın cənub- şərq yamacının arid landşaftlarının  indekasion deşifrlənməsi

 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı

-         xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

-         beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

40-dən çox

 

8

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı

 

 

Kadr hazırlığı:     

-         fəlsəfə doktorlarının sayı

 

 

Əsas elmi nailiyyətləri

Cənub-Şərqi Qafqazın cənub yamacının arid landşaftlarını indikasion-deşifrlənmə metodu ilə tədqiq edərək, landşaftların differensiasiya xüsusiyyətlərini müəyyən etmişdir. Arid geosistemlərin ekoloji müxtəlifliyi, onların ekoloji potensiallarının qiymətləndirilməsi, dayanıqlı komplekslərin yaradılması istiqamətində tətqiqatlar  arapmışdır.

 

Elmi əsərlərinin adları

 

Эколого–ландшафтные особенности аридных геосистем (по материалам аэросъёмок) Всероссийская научная конф. «Современные глобальные и регион. Изменения геосистем». Казань 2004.

Экодинамические проблемы формирования береговой зоны Азербайджанского побережья Каспийского моря в условиях колебания уровня воды (по материалам КС) Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin əsərləri XV  cild Xəzər dənizi və ətraf regionların ekosistemləri: Təhlükə və risklər. Bakı 2010. 

Improved environmental flows for river restoration – a case study from the Lesser Caucasus, Azerbaijan European River Restoration Conference, 5th Edition

Celebrating successes and addressing challenges

11-13 September 2013, Vienna, Austria

 

Всероссийская научная конф. «Современные глобальные и регион. Изменения геосистем». Казань 2004.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü

1.

2.

3.

……………………………….

 

Pedaqoji fəaliyyəti

Bakı Dövlət Universiteti

 

Digər fəaliyyəti

 

 

Təltif və mükafatları

 

 

Əsas iş yeri və ünvanı

AMEA-nın Coğrafiya İnstitutu    H.Cavid, 115

 

Vəzifəsi

Aparıcı elmi işçi

 

Xidməti tel.

012-539-33-76

 

Mobil tel.

050- 432-60-36

 

 

Ev tel.

012-539-18-75

 

Elektron poçtu

saida- z@yandex. ru

 

Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2018