Alim ATV-də işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə ekoloji terrordan danışıb 2020-11-20 14:08:00 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

AMEA akad. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Azərbaycanın siyasi və iqtisadi coğrafiyası şöbəsinin rəhbəri, coğrafiya üzrə elmlər doktoru Nəriman Paşayev  televiziyanın  ATV Səhər verilişinin qonağı olub.

Düşmən tapdağından azad olmuş ərazilərimizdə ekoloji vəziyyətə aydınlıq gətirən alim Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində coğrafi mövqeyimizin, təbii sərvətlərimizin, burada fəaliyyət göstərən sənaye, kənd təsərrüfat müəssisələrimizin, sosial infrastruktur, kurort-turizm sahələrimizin - hər şeydən əvvəl isə əhalimizin terrora məruz qadığını diqqətə çatdırıb. O bidirib ki, işğal nəticəsində Azərbaycanın nəzarətindən kənarda qalmış ərazilərdə  böyük siyasi-coğrafi problemlər yaranmış, Naxçıvanla Azərbaycan arasındakı bütün kommunikasiya sistemləri məhv edilmiş, Muxtar respublika anklav əraziyə çevrilmişdi. Azərbaycanın zəngin unikal ərazilərində torqağlar deqradasiyaya uğramış, su ehtiyatları zəhərli maddələrlə çirkləndirilmiş, təbii sərvətlər vəhşicəsinə istismar edilərək ölkədən çıxarılmışdır.