Şöbə müdirləri görəcəkləri işlər barədə hesabat veriblər 2018-03-30 15:01:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA ak. H.Ə.Əliyev ad. Coğrafiya İnstitutunda bəzi şöbə  müdirləri ilə müqavilə vaxtının  bitməsi və çalışma müddətinin uzadılması ilə əlaqədar  yığıncaq keçirilib.

İnstitut direktoru, akademik Ramiz Məmmədov şöbə müdirlərinə  “Gələn 5 il müddətində şöbənin fəaliyyətini necə görürsünüz?”  sualı ilə müraciət edib. Onlar öz növbəsində qarşıdan gələn müddətdə  aparacaqları  elmi-tədqiqat işlərinin hansı metodlarla yerinə yetirilməsi, çöl tədqiqat işlərinin təşkili, xəritələrin tərtibi, elmi işçilərin potensialından istifadə və s. kimi məsələlərə aydınlıq gətiriblər.

Bildirilib ki, coğrafiyanın müxtəlif sahələrinin  informatika bazasının yaradılması, uzun illərin fundamental tədqiqatlarının nəticələrinin bank sistemində birləşdirilməsi və gələcəkdə düzgün proqnoz verilməsində onlardan istifadə, müxtəlif sahələrdə rəqəmsal xəritələrin yaradılması, elektron kitabxana işinin başa çatdırılması  qarşıda duran prioritet məsələlərdəndir.  Eləcə də  siyasi coğrafiyanın inkişafı, istehsalın ərazi təşkilində inkişaf dinamikasının ayrı-ayrı illər üzrə müəyyənləşdirilməsi, sinoptikanın, tətbiqi iqlimşünaslığın inkişafı, aqroiqlim rayonlaşdırılmışının yenilənməsi, iqlim dəyişmələrinin tibbi-coğrafi istiqaməti, landşaftların ərazi vahidlərinə görə qiymətləndirilməsi, şəhərlərdə landşaft planlaşdırılması işinin davamı, kənd əhalisinin demoqrafik inkişafı, 2019-cu il əhalinin siyahıya alınmasından sonra nəticələr əsasında  Azərbaycan əhalisinin məskunlaşma xəritəsinin tərtibi, səth suları ehtiyatlarının yeni metodlarla qiymətləndirilməsi, və s. məsələlər də öz həllini gözləyir.    

Ramiz Məmmədov elmi tədqiqat işlərini yerinə yetirərkən yeni metodlardan istifadəni, elmi əsaslı qiymətləndirmə aparmağı, elmi nəticələrin müqayisəli təhlilini aparmağı, çöl tədqiqatlarına geniş yer ayırmağı, müştərək beynəlxalq əməkdaşlığı genişləndirməyi, sosial iqtisadi tədqiqatlara üstünlük verilməsini  tövsiyə edib.

Akademik həmçinin, elmi məqalələrin uyğun nəşrlərdə çapını, tədqiqat işlərinin    gedişı və nəticələri haqqında kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlandırılmasını da vacib hesab edib və nəzərdə tutulan işlərin həyata keçirilməsində əməkdaşlara uğurlar arzulayıb.