“Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında akademik B.Ə.Budaqovun rolu” adlı yeni kitab çapdan çıxıb 2018-02-26 17:10:00 / YENİ NƏŞRLƏR

 Görkəmli coğrafiyaşünas alim, akademik Budaq Budaqovun 90 illik yubileyi münasibətilə AMEA akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun “Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında akademik B.Ə.Budaqovun rolu”  adlı yeni kitabı  çapdan çıxıb.

Kitab c.ü.e.d. Hüseyn Xəlilovun redaktorluğu ilə “Təhsil” nəşriyyatında işıq üzü görüb.

Coğrafiya İnstitutu Təhsil şöbəsinin böyük elmi işçisi, c.ü.f.d. Flora Məmmədova müəlliminə həsr etdiyi monoqrafiyada akademik B.Ə.Budaqovun elmi yaradıcılığının əsas istiqamətlərini (geomorfologiya, landşaftşünaslıq, qlasiologiya, neotektonika, toponimika, ekologiya) geniş təhlil etmiş, onun Azərbaycan elm və təhsilinin inkişafındakı rolunu ilk dəfə kompleks şəkildə araşdıraraq sistemləşdirmişdir.

Kitab Yer elmləri sahəsində çalışan mütəxəssislər, tədqiqatçılar, universitetlərin müvafiq fakültələrinin müəllim və tələbələri, ümumiyyətlə, elm tarixi ilə maraqlananlar üçün nəzərdə tutulmuşdur.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021