Cİ-nin yeni nəşri Kür-Araz ovalığına həsr olunub 2018-02-04 15:17:00 / YENİ NƏŞRLƏR

AMEA akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun yeni nəşri çapdan çıxıb.

İnstitutun elmi işçisi, c.ü.f.d. Sima Əliyevanın müəllifliyi, c.e.d., professor Neron Babaxanovun redaktorluğu ilə çıxan “Kür-Araz ovalığında təbii-dağıdıcı hadisələrin məskunlaşmaya təsiri” adlı kitabda  məskunlaşma vahidlərinin davamlı inkişafı və təsərrüfat sahələrinin fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün Kür-Araz ovalığında baş verən təbii-dağıdıcı hadisələrin yayılma arealları və intensivliyi, onların baş vermə səbəbləri, təkrarlanması və dağıdıcı gücü, dəyən ziyanların azaldılması, qabaqlayıcı və mühafizə-müdafiə tədbirlərinin görülməsi haqqında məlumat verilir.

 Əsər iqtisadi coğrafiya ixtisası üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri  və müəllim heyəti, bu sahədə tədqiqat aparan alim və mütəxəssislər, o cümlədən geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

 

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021