Aqil İsayev dissertasiya işini müdafiə edib 2017-12-22 09:40:00 / ELMİ İCLASLAR

Dekabrın  22-də  akademik  Ramiz Məmmədovun  sədrliyi ilə  Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya şurasının iclasında Aqil Nadir oğlu İsayev   5408.01 – “fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası" ixtisası  üzrə c.ü.f.d.  elmi dərəcəsi almaq üçün “Şirvan düzü aqrolandşaftlarının geokimyəvi xüsusiyyətləri və landşaft-ekoloji qiymətləndirilməsi"  mövzusunda yazdığı dissertasiya işini  müdafiə edib.

Aqil Isayevə coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edilib.