Elmi seminarda Xəzər dənizinin temperatur rejimləri haqqında məruzə dinlənilib 2017-10-25 03:33:00 / ELMİ İCLASLAR

AMEA ak. H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu elmi seminarının oktyabrın 25-də keçirilən  iclasında “Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası” şöbəsinin müdiri c.ü.f.d. Zabit Allahverdiyevin “Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyasında havanın çoxillik temperatur rejimləri” mövzusunda məruzəsi dilənilmişdir.

Tədqiqatçı əsasən bu akvatoriyada fəaliyyət göstərən hidrometeoroloji məntəqələrin 1961-2010-cu illər üzrə toplanılan müşahidə məlumatlarını təhlil etmişdir. İlkin olaraq hər bir hidrometeoroloji məntəqənin yerləşdiyi dəniz rayonu üzrə havanın çoxillik temperatur normaları (1961-1990-ci illər üzrə) hesablanmış, iqlim dəyişmələrini əhatə edən 1991-2010-ci illər üzrə orta çoxillik  temperaturlar hesablanaraq müqayisəli təhlil aparılmışdır. Nəticədə Z. Allahverdiyev temperatur artımının bütün fəsillərdə müşahidə edildiyini və akvatoriyada havanın orta çoxillik  temperaturunun normadan 0,50 C çox olduğunu təyin  etmişdir.

 

    Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024