Dissertasiya şurasının iclası 2015-05-15 21:12:00 / ELMİ İCLASLAR

Dissertasiya Şurasının 15 may 2015-ci il tarixində akademik Ramiz Məmmədovun sədrliyi ilə keçırılən  iclasında Coğrafiya İnstitutunun dissertantı, BDU-nun fiziki coğrafiya kafedrasının əməkdaşı Həsənəliyeva Ləman Həsən qızının

“Böyük Qafqazın şimal-şərq yamacında əhalinin məskunlaşmasının landşaftın transformasiyasına təsiri”  mövzusunda coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin müdafiəsi  keçirildi.

L. Həsənəliyevaya  cografiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi verilməsi haqqında AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə  gizli səsvermə yolu ilə qərar qəbul edildi.

    Copyright © AMEA Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2021