Dissertasiya Şurasının iclası 2015-05-15 21:12:00 / SCIENTIFIC ASSEMBLIES