Rəna Əhmədovanın dissertasiya işi birləşmiş şöbə iclasında müzakirə edilib 2024-06-28 14:10:00 / ELMİ İCLASLAR

AR Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Xəzər dənizi sahillərinin və dibinin geomorfologiyasi, Xəzər dənizinin hidrometeorologiyası, Xəzər dənizinin monitorinqi şöbələrinin birləşmiş elmi iclasında  Rəna Əhmədovanın  2508.01 - Geoekologiya ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün   “Xəzər dənizinin Azərbaycan akvatoriyasında neft ləkələrinini zaman və məkan paylaması”  mövzusunda yazdığı dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilib.

Rəna Əhmədovanın dissertasiya işi növbəti mərhələyə keçid alıb.