Akademik B.Budaqovun 95 illiyi qeyd edilib 2023-02-23 18:08:00 / YUBİLEYLƏR

AR Elm və Təhsil Nazirliyinin akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda görkəmli coğrafiyaşünas alim, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, coğrafiya elmləri doktoru, akademik Budaq Budaqovun 95 illiyi qeyd edilib.

İnstitutun baş direktoru, c.e.d. Zakir Eminov bugünkü tədbirin mövzusunu açıqladıqdan sonra  tədbir iştirakçıları akademik Budaq Budaqova həsr olunmuş “Görkəmli alim Budaq Budaqov hər zaman yaddaşlarda” adlı  videoçarxı izləyiblər. Sonra müəssisə rəhbəri giriş sözü ilə çıxış edərək görkəmli alimin elmi və ictimai fəaliyyətindən söhbət açıb. O deyib ki, Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında müstəsna rolu olan alimlərimizi yada salmaq, ən azından, yubileylərini qeyd etməklə onların əməyini dəyərləndirmək, zəngin elmi irsini sonrakı nəsillərə çatdırmaq   vacibdir.  Bu baxımdan akademik Budaq Budaqovun  irsinin öyrənilməsi xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Elmi fəaliyyətinin coğrafiyanın bir çox sahəsini əhatə etdiyini vurğulayan baş direktor akademikin Azərbaycanda müasir coğrafiyanın geomorfologiya, landşaftşünaslıq və toponimika elmi məktəblərinin banilərindən olduğunu  diqqətə çatdırıb.  Bildirilib ki,ensiklopedik təfəkkürə malik olan akademik B.Budaqovun təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə respublikanın ayrı-ayrı təbii regionlarında böyük və orta miqyaslı landşaft xəritələşdirilməsi aparılmışdır.Alim Azərbaycanda geomorfoloji xəritələşdirmə prinsiplərinin hazırlanmasının bünövrəsini qoyan ilk tədqiqatçılardan biridir.Onun Böyük Qafqazın ayrı-ayrı hissələri üçün ilk dəfə tərtib etdiyi iri miqyaslı geomorfoloji xəritələr elmə verilmiş çox böyük töhfələrdir.Geomorfoloq alimin tədqiqat apardığı müxtəlif dövrlərdə çap etdirdiyi yüzlərlə elmi məqalə,monoqrafiya və xəritələri,xüsusilə də təbii dağıdıcı proseslərə-sellərə,sürüşmələrə,zəlzələlərə və həmçinin ekoloji gərginlik problemlərinə həsr olunmuş əsərləri ölkədə yerinə yetirilən mühəndis geomorfoloji,meliorasiya,ətraf mühitin mühafizəsi,kənd təsərrüfatı işlərində dəfələrlə istifadə edilmişdir.O həmçinin təbiəti mühafizə və ekologiya problemləri üzrə çoxsaylı monoqrafiyaların,elmi məqalələrin müəllifidir. 

Alimin elmi-pedaqoji fəaliyyəti nəticəsində 50-yə qədər coğrafiya elmləri namizədi hazırlamış,40 ildən artıq bir dövrdə Azərbaycan Respublikasının orta məktəblərində onun "Azərbaycanın fiziki coğrafiyası" və universitetlərin coğrafiya fakültələrində "Ümumi geomorfologiya" kursu dərslikləri tədris olunmuşdur.

Akademik B.Budaqov elmi nailiyyətlərinə görə bir sıra medal və diplomlarla, eləcə də Azərbaycan Respublikasının «Şöhrət ordeni» ilə təltif olunub, Respublikanın Əməkdar elm xadimi fəxri adına layiq görülüb.

Sonra Landşaftşünaslıq və landşaft planlaşdırılması şöbəsinin müdiri, c.ü.f.d. Mirnuh İsmayılov akademikin həyat və fəaliyyəti barədə  “Akademik B.Ə.Budaqov – 95” adlı məruzə ilə çıxış edib.

İnstitut əməkdaşları – coğrafiya elmləri doktorları Rza Mahmudov, Səid Səfərov, Nəriman Paşayev, Yelena Tağıyeva, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktorları Sevil Quliyeva, Ənvər Əliyev, Natiq Babayev, elmi işçi Luiza Salayeva çıxış edərək görkəmli alim haqqında xoş sözlərlə xatirələrini bölüşüblər.

Şöbə müdiri, professor R. Mahmudov B.Budaqov kimi korifey alimlərin mühüm elmi nəticələrini, fundamental nailiyyətlərini gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədi ilə İnstitut tərəfindən “Azərbaycan coğrafiyasının nailiyyətləri və müasir problemləri” mövzusunda  kitabın hazırlanmasını təklif edib. Təklif tədbir iştirakçıları tərəfindən razılıqla qəbul edilib.

Tədbir bitdikdən sonra İnstitut rəhbəri başda olmaqla, bir qrup əməkdaş akademik Budaq Budaqovun qəbrini ziyarət edib, məzarı üzərinə gül dəstələri qoyaraq ruhuna dualar edib.