Sevil Quliyeva dissertasiya işini müdafiə edib 2022-12-23 11:59:00 / ELMİ İCLASLAR

Akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya şurasının iclasında Sevil Yunis qızı Quliyeva 5408.01 – Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası ixtisasında  coğrafiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi аlmaq üçün  “Azərbaycanin müasir təbii landşaft  geokompleksləri və onlarin landşaft ekoloji qiymətləndirilməsi”  mövzusunda yazdığı dissertasiya işini müdafiə edib.

Sevil Quliyevanın  coğrafiya elmləri doktoru elmi dərəcəsi alması üçün AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə qərar qəbul edilib.

Copyright © AR Elm və Təhsil Nazirliyi akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu, 2024