Ülkər Babayeva dissertasiya işini müdafiə edib 2022-10-14 15:03:00 / ELMİ İCLASLAR

Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya Şurasının iclasında Ülkər Allahyar qızı Babayeva 2508.01 – "Geoekologiya" ixtisasında fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “Lənkəran  fiziki-coğrafi vilayətində təbiətdən istifadənin yaratdığı ekoloji-coğrafi problemlər və onların həlli yolları” mövzusunda yazdığı  dissertasiya işini müdafiə edib.

Ülkər Babayevanın coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alması üçün AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə qərar qəbul edilib.