Nəzər Eldarov dissertasiya işini müdafiə edib 2022-09-30 15:03:00 / ELMİ İCLASLAR

Akademik H.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu Dissertasiya Şurasının iclasında Eldarov Nəzər Şəfa oğlu 5408.01 – Fiziki coğrafiya və biocoğrafiya, torpaq coğrafiyası, landşaftların geofizikası və geokimyası ixtisasında  fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi аlmaq üçün “Böyük qafqazin şimal-şərq yamaci dağ-meşə landşaftlarinin geoekoloji vəziyyətinin CİS texnologiyaları əsasında qiymətləndirilməsi” mövzusunda təqdim etdiyi dissertasiya işini müdafiə edib.

Gizli səsvermə yolu ilə Nəzər Eldarovun coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alması üçün AR Prezidenti yanında AAK  qarşısında vəsatət qaldırılması  barədə qərar qəbul edilib.