Coğrafiyaçı alim beynəlxalq kənd təsərrüfatı konqresində iştirak edib 2022-06-09 18:04:00 / MÜHÜM HADİSƏLƏR

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun Pirqulu Coğrafi Tədqiqatlar Stasionarının müdiri, aqrar üzrə elmlər doktoru Çingiz Gülalıyev Gəncə şəhərində keçirilən AQRO: Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı Konqresində iştirak edib.

Alimin həmmüəllif  kimi təqdim etdiyi “Torpaq tədqiqatlarinda spektral əksetdirmə qabiliyyətindən istifadə mümkünlüyü” adlı məqalədə görünən elektromaqnit dalğaları  diapazonunda  (450-750 nm) torpaqların işığın əksetdirmə intensivliyinə  təsir edən onun tərkib hissələri olan humusdan, qranulometrik  tərkibdən, duzluluqdan,  karbonatlıqdan asılılıq xassələri müəyyənləşdirilib.  Nəticədə  alınan məlumatlardan, kosmik şəkillərdən əldə olunan torpaq xassələrinə aid təsvirlərin aydınlaşdırılmasında istifadə mümkünlüyü müəyyənləşdirilib.

Tədbir çərçivəsində təşkil edilən elmi görüşlərdə bitkilərin rayonlaşmasında torpaqların coğrafi yayılma xüsusiyyətlərinə uyğun növbəli əkin sisteminin təşviqi, laborator cihazlarla  yerinə yetirilən elmi işlər və s. haqqında müzakirələr və fikir mübadiləsi aparılıb.

Gələcəkdə uyğun müəssisələrin əməkdaşları ilə birgə torpaq coğrafiyası istiqamətində müştərək işlərin aparılması qərara alınıb.

Tədbirin sonunda iştirakçılara sertifikatlar təqdim olunub.