“Azərbaycanın coğrafi fikir tarixi” adlı yeni kitab nəşr edilib 2021-01-07 21:57:00 / YENİ NƏŞRLƏR

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunun  “Azərbaycanın coğrafi fikir tarixi” adlı yeni kitabı nəşr edilib.

Coğrafi fikir tarixi şöbəsinin rəhbəri, coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru Abil Haqverdiyevin müəllifi olduğu kitab İnstitutun baş direktoru, coğrafiya elmləri doktoru Zakir Eminovun baş redaktorluğu ilə ərsəyə gəlib.

Müəllif əsərində Azərbaycan haqqında tarixi-coğrafi fikirlərin qısa icmalını, ölkəmizdə ekoloji landşaftı tədqiqatlarının dinamikası və yeni tədqiqat metodlarının tətbiqi, landşaft ehtiyatları, landşaft tədqiqatlarında geofiziki metodlardan istifadənin elmi təcrübi əsasları və onların səmərəli istifadəsinin ekoloji aspektlərini geniş əks etdirib. Kitabda toplanan elmi-kütləvi məqalələrdə Azərbaycanda coğrafiya elminin inkişafında böyük rol oynamış coğrafiyaşünas Hacı Zeynalabdin Şirvaninin, akademiklər Həsən Əliyevin, Budaq Budaqovun, Ramiz Məmmədovun, professor Əlabbas  Mədətzadənin və digərlərinin elmi irsi araşdırılıb.

Uzun illərin tədqiqatının nəticəsi olan bu  nəşr tədqiqatçı alimlər, tələbələr və geniş elmi ictimaiyyət üçün nəzərdə tutulub.