Veb-sayt:

 

Anadan olduğu yer:

Bakı şəhəri

Təvəllüdü:

16.09.1977

Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi:

Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru

Elmi rütbəsi:

Dosent

Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu

- ixtisas şifri:

- ixtisasın adı:

- mövzunun adı:

   

 

25.00.24

İqtisadi-sosial və siyasi coğrafiya

"Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunda əhalinin və istehsalın ərazi təşkilinin coğrafi problemləri"

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı:

- xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı

- beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı

 

100-dən çox

 

17

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı:

 

Kadr hazırlığı:     

- fəlsəfə doktorlarının sayı

 

3

Əsas elmi nailiyyətləri:

İnzibati və iqtisadi-coğrafi rayonların təbii ehtiyat potensialı  qiymətləndirilmiş, iqtisadi-coğrafi baxımdan istehsal sahələrinin təmərküzləşməsində sahə strukturunun rolu öyrənilmiş, bölgələrin əsas aparıcı sahələrinin perspektivlik xüsusiyyətləri nəzərə alınaraq onların inkişaf meylləri müəyyənləşdirilmiş, xəritə-sxemlər və modellər hazırlanmışdır.

Elmi əsərlərinin adları:

 

Nüfuzlu nəşrində çap olan məqalələr

1.Methodological basis of zoning of tourism-recreation reserves and tourism potential of Gusar region of the Republic of Azerbaijan. Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30(2). p. 379-388.

2.The role of natural resource potential in sustainable socio-economic development of mountain regions of Azerbaijan Republic. International Journal of Development Research (IJDR)

3.Sustainable development of the tourism industry in Azerbaijan. Revista Universidad y Sociedad, 13(1), 2021. p. 43-50.

4.Opportunities and prospects for the development of speleotourism in Azerbaijan // Journal of Geology, Geography and Geoecology 31(2), Dnepr: 2022. p. 293-301.

5.Anal y sis of Wind-wave Char ac ter is tics of the Cas pian Sea Based on Reanalysis Data // Meteorology and Hydrology, Vol. 47, No. 6. Moscow: 2022. p. 479-484.

6.Azərbaycanda turizm xidməti bazarında mövcud problemlər və onların aradan qaldırılması yolları // “Coğrafiya və təbii resurslar” jurnalı, №1(16). Bakı: 2022. s. 95-101.

7.Роль туроператоров и турагентов в развитии туристического сектора в Азербайджане. Вестник Удмуртского университета. Серия Биология. Науки о Земле, Т. 31, вып. 2. 2021. c. 209-215.

8.Designing industrial zones and ecological problems in the Guba district of the Republic of Azerbaijan. Bulletin of Science and Practice, Volum 7. N 8. 2021. p. 83-90.

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin

elmi qurumlarında üzvlüyü:

 Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin üzvüdür

Pedaqoji fəaliyyəti:

1.Bakı Dövlət Universiteti Coğrafiya fakültəsi “İqtisadi və sosial coğrafiya” kafedrasında saathesabı müəllim

2.Azərbaycan Turizm və Menecment Universiteti Turizm və "Qonaqpərvərlik" fakültəsi

Digər fəaliyyəti:

 

Təltif və mükafatları:

20 Beynəlxalq Sertifikat, 1 Şəhadətnamə və 6 Fəxri Fərmanı var

1.2000-ci il, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi professor H.B.Əliyev 100 illik yubileyinə həsr edilmiş elmi konfransda dərin məzmunlu məruzə ilə çıxış etdiyinə görə BDU-nun Fəxri Fərmanı.

2.2001-ci il, İlin yekunlarında döyüş və humanitar hazırlıqda qazandığı nəaliyyətlərə görə Müdafiə Nazirliyinin Fəxri Fərmanı.

3.2002-ci il, Hərbi xidmətdə göstərdiyi yüksək nailiyyətlərə görə və 26 iyun Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının 84-cü ildönümü münasibəti ilə Müdafiə Nazirliyinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunub .

4.2010-cu il, “Gənclik və Elm Həftəliyi” çərçivəsində “Azərbaycan elmi və gənclik: reallıqlar, perspektivlər və təkliflər” mövzusunda keçirilən elmi konfransda dərin məzmunlu məruzə ilə çıxış etdiyinə görə AMEA-nın Fəxri Fərmanı.

5.2010-cu il, “Gənc Alimlərin I Respublika İnnovativ İdeya Yarmarkasın”da iştirak etdiyinə görə AMEA-nın Şəhadətnaməsi.

6.2015-ci il, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutunda uzunmüddətli məhsuldar elmi və elmi-ictimai fəaliyyətinə görə Fəxri Fərman.

Əsas iş yeri və ünvanı:

AMEA akademik H.Ə.Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu,  

Turizm və rekreasiya coğrafiyası şöbəsi

AZ1143, Azərbaycan, Bakı şəhəri, H.Cavid pr. 115

Vəzifəsi:

Şöbə müdiri

Xidməti tel.:

(+994 12) 5385974

Mobil tel.:

(+994 50) 301 43 77

Ev tel.:

 

Elektron poçtu:

[email protected]